Accions del document

Recerca

Comparteix Share
La recerca del departament s'estructura a partir dels següents grups:
Mecànica dels sòls i de les roques (MSR)

El grup realitza recerca en mecànica de sòls i de roques i en l’àmbit de la geomecànica en general. També és actiu en un ampli espectre de matèries d'enginyeria geològica i geotècnica, com ara l’estabilitat de talussos, els fonaments, les excavacions, els túnels, l’avaluació de riscos geològics i l’emmagatzematge de residus. La seva activitat en la mecànica de sòls no saturats i l’aplicació de mètodes numèrics avançats és àmpliament reconeguda.

PER A MÉS INFORMACIÓblank_page

Geofísica i Enginyeria Sísmica (GIES)

Recerca i desenvolupament, formació i transferència de resultats en els àmbits de la geofísica i de l'enginyeria sísmica.

PER A MÉS INFORMACIÓblank_page

Mecànica i Nanotecnologia de Materials d'Enginyeria (MECMAT)

L’estudi de materials d’enginyeria a distintes escales d’observació, des de nano fins a macro, amb èmfasi en els seus aspectes de comportament mecànic, difusiu, processos de deteriorament i durabilitat i acoblament entre ells, fent servir tècniques numèriques i experimentals, així com els fonaments i desenvolupaments teòrics corresponents.

PER A MÉS INFORMACIÓblank_page

Grup d'Hidrologia Subterrània (GHS)

El Grup d'Hidrologia Subterrània estudia la caracterització de medis permeables mitjançant dades hidràuliques, hidroquímiques i isotòpiques ambientals. Les aplicacions comprenen recursos d'aigua subterrània, gestió d'aqüífers, estudi de zones humides i pantanoses, intrusió marina al terreny, emmagatzemament subterrani de residus i estudi de la zona no saturada. Els mètodes són de caràcter regional i de detall, de tipus quantitatiu, amb utilització de la modelització numèrica de flux i de transport de massa. Una part del Grup és activa en el desenvolupament de tècniques de modelització numèrica i l'altra en l'adquisició de dades. El Grup està en estreta relació en diversos aspectes de la seva activitat amb el Centre Internacional d’Hidrologia Subterrània.

PER A MÉS INFORMACIÓblank_page

Centre d'Investigació Aplicada en Hidrometeorologia (CRAHI)

El Grahi neix a partir del Conveni entre la UPC, la Conselleria de Medi Ambient i l’Agència Catalana de l’Aigua per a la creació d'un grup de recerca d'hidrometeorologia a Catalunya. El GRAHI es converteix així en un dels centres de la Xarxa IT el gener de 2002. El GRAHI cobreix les necessitats científiques i tècniques al sector de la previsió hidrometeorològica. En concret el GRAHI desenvolupa models dels processos que controlen el cicle de l'aigua superficial. L'aspiració del GRAHI és esser un grup punter en recerca hidrometeorològica, liderar la transferència de tecnologia i donar suport a la innovació dins les empreses del sector. Tot això en un marc que potenciï al màxim l'esperit creatiu i innovador dels investigadors del grup.

PER A MÉS INFORMACIÓblank_page

Grup de Recerca Enginyeria Geomàtica (EGEO)

Investigació bàsica i aplicada a les àrees de treball clàssiques dela Geodèsia, la Teledetecció i Fotogrametria, la Topografia i, en general, totes les relacionades amb la informació geogràfica i la seva representació cartogràfica. Però amb especial atenció als nous sensors i tècniques perla captura, processat, emmagatzematge i tractament de la informació geogràfica: sistemes GNSS (GPS, GALILEO...), sensors Làser Escaner (LIDAR, terrestre i aeri), altimetria i captura d'imatges per satèl·lit, avaluació de riscos naturals emprant GIS, etc.

PER A MÉS INFORMACIÓblank_page

Grup de Recerca en Enginyeria Geològica (EnGeoModels)

Recerca en captura remota de dades geològiques, modelització 3D de la estructura geològica del terreny; caracterització, monitorització i modelització de la ruptura de massissos rocosos i formacions superficials; avaluació de la perillositat i el risc; desenvolupament de sistemes d’alerta primerenca i d’alarma de fenòmens d’origen geològic.

PER A MÉS INFORMACIÓblank_page
darrera modificació: Octubre 2015
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
RSS RSS  Accessibilitat  Avís legal   Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica.
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech