Accions del document

Matrícula

Comparteix Share
En aquest apartat podeu consultar la informació referent al procés de matrícula per a un nou curs acadèmic.

Reunió inicial amb el responsable acadèmic del màster

Amb anterioritat a la formalització de la matrícula, l’estudiant ha de reunir-se amb el responsable acadèmic del màster per establir de manera personalitzada tant el seu pla de matrícula com el seu itinerari curricular en funció de la formació prèvia acreditada i que ha atorgat l’admissió al programa de màster.
La reunió amb el responsable prèvia a la matrícula d’un nou curs s'ha de sol.licitar del 2 al 4 de setembre de 2015.

Calendari de matrícula del curs 2015-16

La matrícula es realitza presencialment a la Secretaria del Departament d’Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica de 10:00 a 13:00 hores:


 • Estudiants de nou accés: Els dies 2 a 4 de setembre de 2015.
 • Estudiants matriculats en cursos anteriors: Els dies 2 a 4 de setembre de 2015.
 • Convocatòria extraordinaria preinscripció setembre: del 7 al 9 de setembre de 2015.
 • Publicació llista admessos convocatòria extraordinaria: data límit 22 de septiembre de 2015.
 • Matrícula admessos periode extraordinari: 23 al 25 de septiembre.

IMPORTANT: Fora del termini assignat no es podrà realitzar la matrícula.

Què cal fer per matricular-se?

 • Recollir fulls de documentació a omplir a la secretaria del departament.
 • Tutoria amb el responsable acadèmic del master.
 • Portar la documentació donada omplerta i signada pels responsables a la secretaria del departament juntament amb la documentació necessària per fer l’ingrés (més a sota).
Informació d'utilitat pel procés:

Documentació que cal aportar per formalitzar la matrícula

 • Documentació que cal aportar per formalitzar la matrícula (full de matrícula)
 • Fototocòpia del DNI, NIE o passaport vigent
 • Curriculum vitae
 • Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) del títol que dóna accés al màster o bé comprovant conforme ha abonat els drets d'expedició juntament amb el pla d'estudis de la titulació.
 • Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) d'un certificat acadèmic on constin els assignatures cursades amb les qualificacions i el nombre de crèdits/hores de cadascuna d'elles. També ha de reflectir la mitjana global obtinguda per l'estudiant.
 • Si té formació relacionada amb les àrees de coneixement del màster oficial que desitja cursar i que sigui diferent de la qual li ha donat accés, haurà de lliurar la documentació acreditativa (original i còpia o bé fotocopia compulsada).

IMPORTANT: Tots els documents expedits en països de fora de la Unió Europea han d'estar legalitzatsblank_page per via diplomàtica o amb la corresponent postil.la.


Després que la unitat gestora del màster hagi validat la documentació aportada, es pot formalitzar la matrícula. Un cop satisfet l'import de la matrícula a l'entitat bancària corresponent, s'és estudiant del programa de màster universitari de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Documentació de consulta abans de formalitzar la matrícula

Carnet UPC

Podeu obtenir el document de sol.licitud de carnet UPC a la secretaria del departament una vegada matriculats fent la sol.licitud per E-secretariablank_page.

Preguntes més freqüents sobre Màster

Trobareu tota la informació aquíblank_page.

darrera modificació: Juliol 2015
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
RSS RSS Accessibilitat Avís legal   Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica.
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech