Accions del document

Enquestes d'opinió del Postgrau (màster+doctorats) Setembre 2011

Comparteix Share
(Curs 2010/11)

Dades bàsiques

Idioma de l'enquesta
IDIOMA FREQÜÈNCIA %
Castellano 52 60,5
Català 32 37,2
English 2 2,3
TOTAL 86 100
Edat i gènere
EDAT (en anys) GÈNERE TOTAL %
DONES % HOMES %
20-25 6 40,0 9 60,0 15 17,4
25-30 17 40,5 25 59,5 42 48,8
30-35 10 50,0 10 50,0 20 23,3
35-40 0 0,0 5 100,0 5 5,8
+40 0 0,0 4 100,0 4 4,7
TOTAL 33 38,4 53 61,6 86 100
edatigenere-2010.gif
Nacionalitat
NACIONALITAT FREQÜÈNCIA %
Argentina 3 3,5
Brasilenya 2
2,3
Colombiana 12
14,0
Costarricenca 1
1,2
Dominicana 8 9,3
Equatoriana 1 1,2
Espanyola 37
43,0
Hondurenca 1 1,2
Italiana 4 4,7
Mexicana 2 2,3
Nicaragüenca 1 1,2
Polaca 1 1,2
Turca 1 1,2
Estadounidenca 1 1,2
Veneçolana 6 7,0
NS/NC 5 5,8
TOTAL 86 100
Tinc un nivell suficient per seguir una classe correctament en els següents idiomes

Escala de valoració: 1-Molt en desacord, 2-En desacord, 3-Indiferent, 4-D'acord, 5-Molt d'acord.

IDIOMA 1 2 3 4 5 NS/NC MITJANA DESV. TIP.
Castellà 0,0% 0,0% 1,2% 5,8% 93,0% 0,0% 4,92 0,31
Català 12,8% 11,6% 18,6% 14,0% 39,5% 3,5% 3,58 1,46
Anglès 0,0% 5,8% 14,0% 43,0% 34,9% 2,3% 4,10 0,86
Estudis en els quals estàs matriculat
ESTUDIS FREQÜÈNCIA %
Doctorat en Enginyeria del Terreny 32 37,2
Doctorat en Enginyeria Sísmica 12 14,0
Màster en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica 41 47,7
NS/NC 1 1,2
TOTAL 86 100

ESTUDIS GÈNERE TOTAL %
DONES % HOMES %
Doctorat en Enginyeria del Terreny 13 40,6 19 59,4 32 37,2
Doctorat en Enginyeria Sísmica 3 25,0 9 75,0 12 14,0
Màster en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica 16 39,0 25 61,0 41 47,7
NS/NC 1 0,0 0 0,0 1 1,2
TOTAL 33 38,4 53 61,6 86 100
matricula-2010.gif
Anys que fa que estàs matriculat
ANY FREQÜÈNCIA %
Començo aquest any 17 19,8
1 any 25 29,1
2 anys 12 14,0
3 anys 14 16,3
4 anys 8 9,3
5 anys 10 11,6
NS/NC 0 0,0
TOTAL 86 100

Atenea

Aquest anàlisi s'ha realitzat sense tenir en compte l'estudiantat que comença aquest any els estudis (17 persones).

Conèixes la web ATENEA?
RESPOSTA FREQÜÈNCIA %
62 89,9
No 6 8,7
NS/NC 1 1,4
TOTAL 69 100
L'utilitzes?
RESPOSTA FREQÜÈNCIA %
42 67,7
No 20 32,3
NS/NC 0 0,0
TOTAL 62 100
En cas que NO l'utilitzis, indica el per què
RESPOSTA FREQÜÈNCIA %
El/La professor/a no l'utilitza 3 15,8
No hi puc accedir 1 5,3
És una eina massa complicada 0 0,0
No tinc informació suficient per utilitzar-la 1 5,3
Altres 12 63,2
NS/NC 2 10,5
TOTAL 19 100
Considero útil la informació que em proporciona ATENEA en relació a

Escala de valoració: 1-Molt en desacord, 2-En desacord, 3-Indiferent, 4-D'acord, 5-Molt d'acord.

TIPUS D'INFORMACIÓ 1 2 3 4 5 NS/NC MITJANA DESV. TIP.
Horaris d'exàmens 4,8% 4,8% 31,0% 23,8% 28,6% 7,1% 3,72 1,12
Canvis d'horaris 4,8% 7,1% 28,6% 31,0% 21,4% 7,1% 3,62 1,09
Canvis d'aules 7,1% 14,3% 26,2% 28,6% 16,7% 7,1% 3,36 1,18
Continguts de les assignatures 0,0% 0,0% 2,4% 31,0% 59,5% 7,1% 4,62 0,54

*Els percentatges estan calculats sobre 19, que és el nombre total d'individus que han contestat que SI a la pregunta "L'utilitzes?".

Web del Departament

Conèixes la web del Departament www.etcg.upc.edu?
RESPOSTA FREQÜÈNCIA %
67 97,1
No 1 1,4
NS/NC 1 1,4
TOTAL 69 100
Trobes la informació que necessites?
RESPOSTA FREQÜÈNCIA %
65 97,0
No 0 0,0
NS/NC 2 3,0
TOTAL 67 100

Gestió administrativa desenvolupada pel personal de la Secretaria del Departament

Preadmissió al màster i doctorat

Escala de valoració: 1-Molt en desacord, 2-En desacord, 3-Indiferent, 4-D'acord, 5-Molt d'acord.

1 2 3 4 5 NS/NC MITJANA DESV. TIP.
1,2% 0,0% 12,8% 19,8% 41,9% 24,4% 4,34 0,87
Admissió

Escala de valoració: 1-Molt en desacord, 2-En desacord, 3-Indiferent, 4-D'acord, 5-Molt d'acord.

1 2 3 4 5 NS/NC MITJANA DESV. TIP.
0,0% 0,0% 9,3% 29,1% 40,7% 20,9% 4,40 0,69
Acollida-matrícula
Considero suficient la informació proporcionada per la secretaria a l'hora de fer la matrícula en els següents aspectes

Escala de valoració: 1-Molt en desacord, 2-En desacord, 3-Indiferent, 4-D'acord, 5-Molt d'acord.

TIPUS D'INFORMACIÓ 1 2 3 4 5 NS/NC MITJANA DESV. TIP.
Plans d'estudis 0,0% 1,2% 9,3% 26,7% 57,0% 5,8% 4,48 0,73
Horaris de classe 0,0% 0,0% 11,6% 18,6% 64,0% 5,8% 4,56 0,71
Impresos de matrícula 0,0% 0,0% 7,0% 16,3% 70,9% 5,8% 4,68 0,61
Dates i horaris de matrícula 0,0% 0,0% 3,5% 19,8% 69,8% 7,0% 4,71 0,53
Considero suficient la informació acadèmica proporcionada com a primera orientació

Escala de valoració: 1-Molt en desacord, 2-En desacord, 3-Indiferent, 4-D'acord, 5-Molt d'acord.

TIPUS D'INFORMACIÓ 1 2 3 4 5 NS/NC MITJANA DESV. TIP.
Orientació sobre l'especialitat a escollir 0,0% 1,2% 16,3% 30,2% 39,5% 12,8% 4,24 0,80
Orientació sobre les assignatures a matricular 0,0% 2,3% 12,8% 31,4% 40,7% 12,8% 4,27 0,81
El tracte personal que he rebut per part de les persones de Secretaria és correcte

Escala de valoració: 1-Molt en desacord, 2-En desacord, 3-Indiferent, 4-D'acord, 5-Molt d'acord.

1 2 3 4 5 NS/NC MITJANA DESV. TIP.
0,0% 0,0% 1,2% 15,1% 79,1% 4,7% 4,82 0,42
Informació al llarg del curs
La Secretaria del departament m'ha fet arribar a temps la informació dels diferents actes que tenen a veure amb la vida acadèmica de la universitat

Escala de valoració: 1-Molt en desacord, 2-En desacord, 3-Indiferent, 4-D'acord, 5-Molt d'acord.

1 2 3 4 5 NS/NC MITJANA DESV. TIP.
0,0% 3,5% 4,7% 25,6% 57,0% 9,3% 4,50 0,77
La Secretaria del departament m'ha fet arribar la informació dels diferents actes que tenen a veure amb la vida acadèmica de la universitat de forma entenedora

Escala de valoració: 1-Molt en desacord, 2-En desacord, 3-Indiferent, 4-D'acord, 5-Molt d'acord.

1 2 3 4 5 NS/NC MITJANA DESV. TIP.
0,0% 1,2% 5,8% 23,3% 59,3% 10,5% 4,57 0,68
Indica com reps habitualment aquesta informació

Pots marcar vàries opcions

MITJÀ FREQÜÈNCIA %
Via web 49 57,0
Cartells a l'Edifici D2 37 43,0
Al meu correu electrònic 61 70,9
Per altres estudiants 12 14,0
Per algun professor 10 11,6
Altres 0 0,0

*Total calculat sobre el total d'individus (86)

Peticions a la Secretaria
Crec que el temps que ha passat entre la sol.licitud a la secretaria i la seva resposta ha estat correcte en els següents casos

Escala de valoració: 1-Molt en desacord, 2-En desacord, 3-Indiferent, 4-D'acord, 5-Molt d'acord.

TIPUS DE PETICIÓ 1 2 3 4 5 NS/NC MITJANA DESV. TIP.
Peticions de "faig constar" 0,0% 0,0% 14,0% 20,9% 47,7% 17,4% 4,41 0,77
Peticions de carnets provisionals 1,2% 1,2% 17,4% 20,9% 38,4% 20,9% 4,19 0,93

 

 

Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Desembre 2010

darrera modificació: Agost 2013
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
RSS RSS  Accessibilitat  Avís legal   Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica.
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech