Accions del document

Doctorat en Enginyeria del Terreny

Comparteix Share
Àrees de coneixement:
ENGINYERIA DEL TERRENY
Menció de Qualitat i Excel·lència:
Programa de doctorat destacat amb la menció de qualitat (fins 2010) i excel·lència (a partir de 2011) del Ministeri d'Educació i Ciència del Govern Espanyol, prèvia avaluació de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació.
Codi de la menció de qualitat: MCD2004-00409. Menció concedida i renovada per als anys 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010.
Codi de la menció d'excel·lència: MEE2011-0314. Menció concedida per als anys 2011, 2012 i 2013.

Coordinador/a del programa:
EDUARDO ALONSO PÉREZ DE ÁGREDA
Tel: 93 401 68 66
eduardo.alonsoarrobaupc.edu

Comissió acadèmica del programa

La comissió acadèmica del programa es regula per la normativa de la UPC. Està presidida pel coordinador del programa i té, entre altres, la missió d'establir els criteris d'admissió, assignar tutor i fer els corresponents seguiments així com garantir la qualitat del programa.

Màster associat:

MASTER UNIVERSITARI D'ENGINYERIA DEL TERRENY I ENGINYERIA SÍSMICA, acreditat per l'Agència Catalana per a la Qualitat Universitària i verificat per l'Agencia Nacional de Evaluación, Calidad y Acreditación (ANECA).

Descripció general del programa: antecedents, justificació i objectius

Antecedents

El programa en Enginyeria del Terreny incorpora en una estructura comuna dues àrees de coneixement reconegudes de facto a la recerca internacional: la Enginyeria Geotècnica i la Hidrologia subterrània (o Hidrogeologia). El perfil de les assignatures proposades en ambdues categories o intensificacions és homologable a aquelles que es proposen als programes de doctorat de departaments universitaris àmpliament coneguts en altres països. L'adopció d'un programa únic de doctorat proporciona una riquesa addicional a les dues intensificacions senyalades doncs són nombrosos els temes comuns entre ambdues, especialment a nivell conceptual (alguns temes comuns es poden identificar: flux en medi porós, transport, interaccions tèrmiques, mecàniques, hidràuliques i químiques) que és al cap i a la fi el nivell més adequat per un doctorat.
Els temes i línies de recerca dels professors del Programa es reflecteixen en les tesis doctorals que s'han desenvolupat històricament al programa. El grup que ho imparteix és conegut per les seves aportacions al desenvolupament de models matemàtics i numèrics en diversos temes (flux en medis de propietats aleatòries, transport de contaminants, optimització de recursos, equacions constitutives de materials, desenvolupament de programes avançats de càlcul) i per la seva vinculació a Projectes Europeus i Internacionals en nombroses àrees vinculades a l'Enginyeria del Terreny durant els últims vint anys. Els projectes atorgats són una font permanent de nous temes de recerca que s'ofereixen als alumnes per al desenvolupament de les seves tesis.
El programa s'ha anat adaptant a les diferents normatives referents al doctorat, en concret el Reial Decret 778/1998 i els Reials Decrets 55 i 56/2005, el 189/2007, el 1393/2007 i el 99/2011.

Justificació de la necessitat del programa

Els estudis de Doctorat en Enginyeria del Terreny (que en el cas del Programa de Doctorat de la UPC inclouen Mecànica del Sòl i Geotècnia, Hidrogeologia i Geologia Aplicada) constitueixen un programa clàssic i molt actiu internacionalment, dins de l'àmbit de l'Enginyeria Civil. La recerca en aquests camps es recull en no menys de 15-20 revistes internacionals de prestigi i un nombre molt superior de revistes nacionals i congressos de tota mena.
La demanda que experimenta el programa per part dels estudiants potencials ha estat creixent en els últims deu anys. Recentment es detecta una acceleració d'aquesta demanda, especialment per part dels sol.licitants de Llatinoamèrica. Els peticionaris solen al.ludir al prestigi del grup que imparteix el programa i mencionen les seves publicacions. El programa està ben recolzat en una activitat investigadora finançada per projectes internacionals, europeus, nacionals (Ministeris del govern Espanyol i Generalitat de Catalunya) i empreses diverses. Això proporciona fonts de finançament addicionals per a la dotació de beques. El conjunt de professors que imparteix el programa són ben coneguts internacionalment i les seves aportacions científiques són una referència en determinats aspectes. Aquesta posició confereix al programa un estatus de qualitat per damunt d'altres consideracions organitzatives o de detall.

Objectius

L'objectiu del programa és proporcionar una formació de gran nivell en recerca al campo de la mecànica de sòls i roques, de la hidrogeologia i de l'enginyeria geològica. A més, les activitats incloses al programa (cursos, treballs de recerca, seminaris) proporcionen informació actualitzada sobre el nivell científic present i els desenvolupaments tecnològics.
En acabar els estudis corresponents al període de formació i al període de recerca, els estudiants del programa de doctorat en ENGINYERIA DEL TERRENY podran demostrar la adquisició de les següents competències bàsiques:

 

  • Hauran demostrat una comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi de l'engineyria del terreny, la mecànica de sòls i roques, de la hidrogeologia o de l'enginyeria geològica i el domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
  • Hauran demostrat la capacitat de concebre, dissenyar, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca amb serietat acadèmica.
  • Hauran realitzat una contribució, a través d'una recerca original, que ampliï les fronteres del coneixement i desenvolupi un corpus substancial, del qual una part mereixi la publicació referenciada a nivell nacional o internacional.
  • Seran capaços de realitzar un anàlisi crític, avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
  • Sabran comunicar-se amb els seus col.legues, amb la comunitat acadèmica i la societat en general sobre les seves àrees de coneixement.
  • Seran capaços de fomentar, en contexts acadèmics i professionals, el progrés tecnològic, social o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.


L'avaluació de l'adquisició d'aquestes capacitats durant el període de formació es realitza mitjançant la superació de les diferents matèries cursades pels estudiants del programa de doctorat del Màster en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica. Al període de recerca, aquestes capacitats s'avaluen mitjançant les presentacions públiques en seminaris i congressos de l'àrea d'especialitat del doctorand.

amunt.png

Més informació


darrera modificació: Setembre 2016
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
RSS RSS  Accessibilitat  Avís legal   Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica.
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech