Accions del document

34767 - VIBRACIONS ALEATÒRIES

Comparteix Share
Responsable acadèmic: Francesc LÓPEZ ALMANSA
Tipus Optativa
Quadrimestre 1
ECTS 3
Periodicitat de l’oferta Biennal
Idioma Castellà/Català

Objectius

Presentar una visió general de les oscil.lacions d’estructures sotmeses a excitacions estocàstiques.

Continguts

 • Probabilitat
 • Probabilitat condicional
 • Independència de successos
 • Variables aleatòries
 • Variables discretes i continues
 • Moments
 • Variància i covariància
 • Successions de variables aleatòries
 • Inferència estadística
 • Processos aleatoris
 • Processos reals i multidimensionals
 • Processos gaussians
 • Estacionarietat i ergodicitat
 • Operacions amb processos
 • Derivació i integració de processos
 • Resposta aleatòria de sistemes lineals i no lineals
 • Anàlisis en el domini del temps i de la freqüència
 • Sistemes d’un i de diversos graus de llibertat
 • Anàlisi modal
 • Ruptures per primera incursió i per fatiga
 • Sistemes amb resposta estacionària i no estacionària
 • Mètode de Montecarlo
 • Linealització estadística
 • Aplicacions

Enfocament de la metodologia docent

El 80% es dedica a exposicions teòriques i la resta a resolució d’exercicis pràctics.

Mètode d’avaluació

Proba escrita.

Recursos per a l’aprenentatge

Col.lecció d’exercicis proposats.

Bibliografia bàsica:

 • Ash R.B. (1970) Basic Probability Theory J. Wiley.
 • Ash, R.B. (1968) Real Analysis and Probability Academic Press.
 • Bratley, P. (1983) A Guide to Simulation Springer-Verlag.
 • DeGroot, M.H. (1988) Probability and Statistics Addison-Wesley.
 • Feller, W. (1991) “Introducción a la Teoría de Probabilidades y sus Aplicaciones” Limusa.
 • Lin, Y.K. (1976) Probabilistic Theory of Structural Dynamics R. Krieger.
 • Lutes, S. (1997) "Stochastic Analysis of Structural and Mechanical Vibrations" Prentice-Hall.
 • Nigam, N.C. (1983) Introduction to Random Vibrations MIT Press.
 • Papoulis, A. (1965) Probability, Random Variables and Stochastic Processes McGraw-Hill.
 • Roberts, J.B. i P.D. Spanos (1990) “Random Vibration and Statistical Linearization” J. Wiley.
 • Rohatgi, V.K. (1976) An Introduction to Probability Theory and Mathematical Statistics J. Wiley.
 • Sólnes, J. (1997) Stochastic Processes and Random Vibrations J. Wiley.
 • Soong, T.T. i M. Grigoriu (1993) "Random Vibration of Mechanical and Structural Systems" Prentice-Hall.
darrera modificació: Febrer 2015
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
RSS RSS Accessibilitat Avís legal   Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica.
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech