Accions del document

34764 - SISMOLOGIA. APLICACIÓ A L'ENGINYERIA CIVIL

Comparteix Share
Responsable acadèmic: Francesc LÓPEZ ALMANSA
Tipus Optativa
Quadrimestre 2
ECTS 3
Periodicitat de l’oferta Bienal
Idioma Castellà/Català

Objectius

Proporcionar als alumnes els conceptes bàsics de projecte sismorresistent d’estructures d’arquitectura i d’enginyeria civil. Es fa èmfasi a la normativa espanyola, europea, internacional i sud-americana així com d’altres països.

Continguts

 • Normativa sismorresistent. NCSE-02. NCSP07. EHE. EAE. CTE. EC-8. IBC
 • Informació sísmica. Acceleració sísmica bàsica. Coeficient de contribució. Espectre de resposta. Microzonificació. Influència del tipus de terreny
 • Modelització de l’estructura. Modelització d’edificis. Models de masses concentrades. Edificis simètrics i asimètrics. Excentricitat accidental. Masses que intervenen a l’anàlisi
 • Projecte sismorresistent basat en la capacitat. Factor de comportament per ductilitat
 • Projecte sismorresistent basat en l’objectiu. Objectius per a diferents períodes de retorn
 • Tipus de projecte sismorresistent. Anàlisi dinàmica. Anàlisi estàtica equivalent. Mètodes simplificats. Importància de la construcció. Criteris de truncament i de combinació modal. Càlcul aproximat del període fonamental. Esmorteïment
 • Juntes sísmiques. Amplada mínima. Criteris simplificats. Efecte de copejament (“pounding”)
 • Projecte sismorresistent basat en els desplaçaments. Anàlisi d’empenta progressiva (“push-over”)
 • Projecte sismorresistent d’edificis. Criteris conceptuals. Simetria en planta i regularitat en alçat. Esquemes estructurals resistents a accions horitzontals. Travaments. Barres diagonals. Pantalles. Tipologies duals
 • Projecte sismorresistent d’edificis segons els materials estructurals. Formigó. Acer. Maçoneria. Fusta
 • Projecte sismorresistent de ponts. Tipologies
 • Projecte sismorresistent de fonaments. Mètode de Mononobe-Okabe. Liquació. Enfonsament de cavitats. Lliscament de pendents

Enfocament de la metodologia docent

Classes magistrals. Explicació, realització i avaluació d’un projecte sismorresistent.

Mètode d’avaluació

Projecte sismorresistent d’un edifici de formigó. Els alumnes que ho desitgin podran proposar altres tipologies.

Eventualment es realitzarà un examen escrit.

Recursos per a l’aprenentatge

Bibliografia bàsica:

 • Akiyama, H. Earthquake-Resistant Design for Buildings. Tokio University Press 1988.
 • Ambrose, J.E.; Vergun D. Diseño simplificado de edificios para cargas de viento y sismo. Limusa 1986.
 • Bazán, E.; Meli R. Diseño sísmico de edificios. Limusa 2002.
 • Bozzo L.M., Barbat A.H. Diseño sismorresistente de edificios. Ed. Reverté 2000.
 • Dowrick, D.J. Earthquake Resistant Design for Engineers and Architects. J. Wiley 1977.
 • Naeim, F. The Seismic Design Handbook. Van Nostrand Reinhold 2002.
 • NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación. 2002.
 • Newmark, N.M., Rosenblueth E. Fundamentos de ingeniería sísmica. Diana 1978.
 • Paulay T., Priestley M.J.N. Seismic Design of Reinforced Concrete and Masonry Buildings. John Wiley 1992.
 • Rosenblueth, E. Design of Earthquake Resistant Structures. Pentech Press 1980.
 • Wakabayashi, M. Earthquake Resistant Design for Buildings. McGraw-Hill 1986.
darrera modificació: Febrer 2015
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
RSS RSS Accessibilitat Avís legal   Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica.
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech