Accions del document

34758 - HIDROLOGIA SUBTERRÀNIA BÀSICA

Comparteix Share
Responsable acadèmic: Daniel FERNÁNDEZ
Tipus Obligatòria d'especialitat d'Hidrologia Subterrània
Quadrimestre 1
ECTS 10
Periodicitat de l’oferta Anual
Idioma Català/Castellà

Objectius
Proporcionar una visió general i equilibrada dels aspectes bàsics i aplicats de la Hidrologia Subterrània enfocats des de la perspectiva aplicada. Punt de partida per a assignatures posteriors.
Continguts
 • Introducció (5h): Objectius. Relació amb altres ciències. El cicle de l’aigua. Recàrrega. Processos elementals. Tipus d’aqüífers.
 • Teoria del fluxe de l’Aigua Subterrània (7h): Potencial. Nivell. Permeabilitat. Llei de Darcy. Superfícies piezomètriques. Hidrogrames. Equació de fluxe. Casos especials. Fluxe no saturat.
 • Hidràulica Subterrània (8h): Realització d’assajos de bombeig. Pou en aqüífer infinit confinat i semiconfinat. Superposició. Efecte dels límits. Aqüífers liures. Drenatge diferit. Pous incomplets. Captacions lineals. Medis fracturats.
 • Hidrogeoquímica i Transport de Massa (10h): Gènesis de la composició de l’aigua subterrània. Reaccions químiques. Tècniques d’anàlisis, representació i estudi. Isòtops naturals. Processos de transferència de massa. Equació de transport. Solucions bàsiques. Transport reactiu.
 • Modelació Numèrica d’Aqüífers (8h): Tipus de models. Procés de modelació. Calibració. Aspectes generals dels mètodes numèrics de solució. Discretització. Problemàtica espaial del transport. Metodologia d’aplicació.
 • Exploració d’Aqüífers (10h): Mètodes geofísics. Característiques hidrogeològiques de diferents tipus de formacions no consolidades, grans conques sedimentàries, roques carbonatades, roques volcàniques, altres tipus de roques. Perforació. Mètodes. Construcció de pous. Medicions piezomètriques.
 • Aspectes Ambientals (6h): Interacció riu-aqüífer. Lleis de descàrrega. Zones humides. Intrusió marina. Contaminació d’aqüífers. Zones de protecció. Mètodes de recuperació. Impactes sobre les aigües subterrànies.
 • Altres aspectes enginyerils (6h): Gestió d’aqüífers. Principis bàsics. Recàrrega artificial. Aspectes legals. Llei d’aigües. Planificació hidrològica. Utilització conjunta. Subsidència. Drenatges. Estabilitat de taluds.

Enfocament de la metodologia docent
 • Examen final
 • Exercicis d’entrega voluntària que sumaran com a màxim un 20% de la nota

Mètode d’avaluació
Classes teòriques junt amb classes d’exercicis pràctics. 10% classes de seminaris presentant casos reals.
Recursos per a l’aprenentatge
Bibliografia:
 • Custodio, E. y Llamas, M.R. Hidrología Subterránea, Omega (segunda edición), 1996.
 • Allan Freeze, R. and Cherry, J.A. Groundwater , Prentice Hall , 1979.
 • Domenico, P.A- and Schawartz, F.W. Physical and Chemical Hydrogeology , John Wiley & Sons, 1998.
 • Driscoll, F.G. Groundwater and Wells , Johnson Filtration Systems Inc., 1987.
darrera modificació: Febrer 2015
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
RSS RSS Accessibilitat Avís legal   Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica.
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech