Accions del document

34250 - TREBALL FINAL DE MÀSTER

Comparteix Share
Responsable acadèmic: Jean VAUNAT
Enllaços relacionats
Tipus Obligatòria
Quadrimestre A
ECTS 30
Periodicitat de l’oferta Anual
Idioma Català, castellà o anglès

Objectius

Treballar en un problema d’enginyeria del terreny o d’enginyeria sísmica real que condueixi a uns resultats.

Continguts

El Treball Final de Màster és un treball monogràfic amb una component de recerca o d’aplicació de tècniques noves en l’àmbit de l’enginyeria del terreny o de l’enginyeria sísmica. En la majoria dels casos, els estudiants que optin per l’orientació de recerca s’integraran en equips d’investigadors del Departament que col.laboren en la realització d’algun dels projectes de recerca en que estan implicats els professor del Màster.

En el cas d'un projecte tècnic ha de tenir un caire professional amb l’objectiu de preparar l’estudiant per a l’exercici professional mitjançant la planificació i realització d’un treball de qualitat basat en els coneixements i habilitats adquirides al llarg del programa de formació, que incorpori criteris d’enginyeria, restriccions realistes i altres consideracions com ara econòmiques o mediambientals. És un treball multidisciplinari, tot i que permet de forma natural aprofundir en el tema que més ha motivat l’estudiant. Permet avaluar si s’han aconseguit els objectius de formació com ara la qualitat tècnica del treball, l’eficiència en el trasllat dels resultats a la societat, el grau d’assoliment de les tècniques d’exposició oral i escrita i les tècniques de redacció d’informes i de la solució tècnica proposada (exposició oral davant d’un tribunal). Per tal de garantir l’element professionalitzador per aquells estudiants que optin per l’orientació professional del Màster, s’ha previst orientar aquests estudiants per què realitzin el seu treball sobre un tema proposat per alguna empresa i, sempre que sigui possible, en el marc de la pròpia empresa, si bé sota la supervisió d’un tutor que formi part del professorat del Màster.

Enfocament de la metodologia docent

El Treball Final de Màster es defineix en una proposta realitzada pel professor tutor del treball en la qual es defineix el títol (temptatiu), resum, objectius i feines a realitzar.

Idioma

El treball i l'acte d'avaluació es poden realitzar en català, castellà o anglès.

Matrícula

El TFM suposa la culminació dels estudis de màster. Cal matricular-lo quan ja totes les altres assignatures estiguin matriculades i superades o junt amb les darreres assignatures que quedin per finalitzar la totalitat dels estudis de màster.
La matrícula té una vigència del quadrimestre vigent més el immediatament següent. En cas de no defensar-se en aquest període, l'assignatura constarà com a "no presentada" i caldrà tornar-la a matricular, abonant, si cal, els recàrrecs econòmics que corresponguin.

Mètode d’avaluació

  • Comissió d'avaluació

L’avaluació del treball la realitza una comissió nomenada a tal efecte pel responsable acadèmic del Màster. Està formada per un professor del Màster (que actua com a president), el tutor del treball (secretari) i un professor de la UPC (vocal). En cas de dos tutors només un d’ells podrà formar part de la comissió d’avaluació.

  • Presentació del Treball Final de Màster
El treball  es presentarà en format DIN A4 amb un mínim de 100 i un màxim de 200 pàgines. La portada serà la que facilitarà la secretaria del departament. Es lliuraran 5 exemplars impresos a la secretaria del departament (3 seran per als membres de la comissió avaluadora, 1 per al departament i 1 per a la biblioteca de la UPC junt amb un CD amb tot el treball en pdf per ser penjada a la web de la biblioteca de la UPC). Excepte l'exemplar imprès per a la Biblioteca, la resta d'exemplars es podran lliurar en format electrònic (CD amb el PDF) si així ho accepta la comissió avaluadora.

Entre el lliurament dels exemplars del treball i l'acte d'avaluació han de transcórrer un mínim de 5 dies laborables.

  • Acte d'avaluació
L'avaluació serà un acte públic que consistirà en una presentació oral de 25-30 minuts per part de l'estudiant seguida d'un torn de preguntes per part de la comissió avaluadora de 10-15 minuts.

Seguidament la comissió avaluadora es reunirà en privat i proposarà una qualificació numèrica. Si no hi ha consens cada membre proposarà la seva qualificació i es realitzarà la mitjana aritmètica. La proposta de matrícula d'honor ha de ser feta per unanimitat dels membres de la comissió redactant  al  dors de l'acta els motius de la proposta signada pels tres membres de la comissió.

L'acte finalitzarà amb la comunicació a l'estudiant  de la nota final obtinguda. L'acta d'avaluació la lliurarà el secretari a la secretaria del departament.

Recursos per a l’aprenentatge

Tant els laboratoris com els recursos informàtics del departament podran ser utilitzats per els estudiants durant el desenvolupament del Treball Final de Màster seguint els criteris i normes dels seus respectius responsables.

darrera modificació: Novembre 2014
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
RSS RSS  Accessibilitat  Avís legal   Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica.
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech