Accions del document

34246 - PROSPECCIÓ GEOFÍSICA

Comparteix Share
Responsable acadèmic: Josep Antoni CANAS TORRES
Tipus Optativa
Quadrimestre Anual
ECTS 5
Periodicitat de l’oferta Anual
Idioma Castellà

Objectius

Introduir als estudiants en el camp de la prospecció geofísica i les seves aplicacions a l’enginyeria civil a través del coneixement de diferents metodologies, del seu desenvolupament i dels procediments de captació i interpretació de dades. L’alumne aprendrà que els mètodes geofísics de prospecció són un eficaç complement pels mètodes usuals per al reconeixement del terreny. Les pràctiques de camp a efectuar i els problemes seleccionats permetran l’alumne valorar la metodologia més adequada per cada cas concret.

Continguts

 • Prospecció geofísica: aplicacions a l’enginyeria civil
 • Mètodes i tècniques de prospecció no destructiva
 • La prospecció sísmica
 • Conceptes bàsics sobre propagació d’ones sísmiques
 • Velocitats sísmiques
 • Sísmica de reflexió i refracció
 • Instrumentació, tractament de dades i mètodes d’interpretació
 • Casos pràctics
 • Prospecció elèctrica
 • Sondeigs elèctrics verticals
 • Determinació d’estructures
 • Tècniques d’enregistrament de sondeigs
 • Casos pràctics
 • Altres mètodes: gravimetria i magnetometria
 • El radar de subsòl
 • Caracterització geofísica dels sòls
 • Pràctiques i problemes

Enfocament de la metodologia docent

 • Classes informatives d’aula
 • Resolució interactiva de problemes a l’aula
 • Pràctiques de camp

Mètode d’avaluació

Realització de problemes i pràctiques. La nota final resulta del promig de les notes obtingudes a l’avaluació dels problemes i pràctiques.

Recursos per a l’aprenentatge

Material i equips del Laboratori i Servei de Geofísica Aplicada.

Bibliografia bàsica:

 • Cantos, J. (1997) Tratado de Geofísica Aplicada. 3a ed. ETS de Ingenieros de Minas.
 • Levanon, N. (1988) Radar Principles. John Wiley & Sons. New York.
 • Reynolds, J.M. (1997) An introduction to Applied and Environmental Geophysics. Wiley & Sons. New York.
 • Sheriff, R.E. i L.P. Geldart (1991) Exploración Sismológica Vol I. Historia, teoría y obtención de datos. Vol. II. Procesamiento e interpretación de datos. Ed. Limusa. España.
darrera modificació: Febrer 2015
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
RSS RSS Accessibilitat Avís legal   Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica.
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech