Accions del document

xxxxx - AVALUACIÓ DE LA PERILLOSITAT SÍSMICA

Comparteix Share
Responsable acadèmic: Dolors MARTÍNEZ SANTAFÉ
Tipus Obligatòria d'especialitat d'Enginyeria Sísmica i Geofísica
Quadrimestre 1
ECTS 5
Periodicitat de l’oferta Anual
Idioma Castellà

Objectius

Donar un enfocament teòric i pràctic dels diferents aspectes que necessita l’enginyer civil o llicenciat per a realitzar una avaluació de la perillositat sísmica d’una regió o d’un lloc determinat.

Continguts

 • Naturalesa i definició de la perillositat sísmica: nocions introductòries.
 • Caracterització de zones sísmiques: zonificació sismotectònica.
 • Quantificació de la potencialitat sísmica: recurrència i sismes màxims.
 • Propagació de l’energia sísmica: disminució de la intensitat en funció de la distància.
 • Variables explicatives de l’acció sísmica: mètodes predictius de l’acció sísmica.
 • Avaluació de la perillositat a escala regional: anàlisi probabilista.
 • Avaluació a escala local: efectes locals: mètodes numèrics.
 • Escenaris de dany sísmic: vulnerabilitat sísmica.
 • Escenaris de dany: aplicació a escala regional i local.
 • Pràctiques i exercicis.

Enfocament de la metodologia docent

L’assignatura consta de classes teòriques, exercicis i realització i seguiment de treballs.

Mètode d’avaluació

Realització d'exercicis i elaboració i presentació d'un treball, amb una avaluació continua dels mateixos. Eventualment es realitzarà una prova escrita.

Recursos per a l’aprenentatge

Programes d’ordinador.

Bibliografia bàsica:

 • Aki, K. i P.G. Richards (1980) Quantitative Seismology. Theory and methods. Freeman, San Francisco.
 • Betbeder, J. (1991) Essai de justification théorique des formules de la Sismologie de l’Ingénieur. Cahiers Techniques nº4 AFPS, 1991.
 • Bolt, B. (1984) Terremotos. Ed. Reverté.
 • Copersmith K.J. (1991) Seismic Source characterization for Engineering seismic Hazard Analysis. Proceedings on 4th Conference on microzonation. Stanford, 1991
 • Goula, X. (2006) Notes del curs : AVALUACIÓ DE LA PERILLOSITAT SÍSMICA. (renovable anualment).
 • Mohammadioun, B. (Ed.). (1991) Proceedings of the International Conference on Seismic Hazard Determination in Areas with Moderate Seismicity. Ouest editions. Presses Academiques. Nantes. France
 • Oliveira, C.S., Roca A. i X. Goula Ed. (2006). Assessing and Managing Earthquake Risk. Springer. Dordrecht. The Netherlands.
 • Scholz, C.H. (2002).The Mechanics of Earthquakes and Faulting. Cambridge Univ. Pr (Pap Txt); 2ona edició (15-06-2002).
darrera modificació: Setembre 2015
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
RSS RSS Accessibilitat Avís legal   Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica.
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech