Accions del document

34208 - MODELACIÓ EN ENGINYERIA DEL TERRENY

Comparteix Share
Responsable de l'assignatura: Jean VAUNAT
Tipus Obligatòria
Quadrimestre 1
ECTS 5
Periodicitat de l’oferta Anual
Idioma Castellà

Objectius


Continguts

 • 1. Programació
 • 2. Solució numèrica d'equacions diferencials ordinàries i integració numèrica
 • 3. Problemes no lineals. Iteracions de Picard i mètode de Newton
 • 4. Operacions amb vectors i matrius. Solució de sistemes d'equacions. Programació
 • 5. Equacions diferencials en derivades parcials: Conservació de massa i energia en medi porós. Llei de Darcy, Fourier i Fick
 • 6. El mètode de diferències finites i el mètode de volums finits
 • 7. Equacions diferencials en derivades parcials: Equilibri mecànic en medi porós, compatibilitat, models constitutius: Elasticitat
 • 8. El mètode d'elements finits per a equacions de conservació de massa i energia en medi porós.
 • 9. El mètode d'elements finits per a equacions d'equilibri
 • 10. Problemes en enginyeria del terreny i enginyeria sísmica

 

Enfocament de la metodologia docent

Organització de l'assignatura. Es treballa a classe cadascun dels temes, els alumnes preparen alguns temes concrets proposats pel professor durant una part de la classe, desprès es realitza una exposició per part d'un representant de cadascun d'ells. El professor acaba de comentar els aspectes més rellevants. Cadascun dels alumnes realitza un treball que pot estar orientat segons el interès d'especialització on s'utilitzi algun programa de DF o EF aplicat a un problema senzill (per exemple simular un assaig de laboratori: assaig de permeabilitat, assaig edomètric, assaig triaxial, assaig de difusió o traçador, assaig de conductivitat tèrmica, etc).

 

Mètode d’avaluació

El mètode d’avaluació es realitzarà mitjançant treballs específics de cada tema.

 

Recursos per a l’aprenentatge


darrera modificació: Novembre 2014
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
RSS RSS Accessibilitat Avís legal   Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica.
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech