Accions del document

34196 - PROCESSOS HIDROMETEOROLÒGICS I INTERACCIÓ AMB EL TERRENY

Comparteix Share
Responsable: Marc BERENGUER i Daniel SEMPERE
Tipus Optativa
Quadrimestre 1r
ECTS 5
Periodicitat de l'oferta Anual
Idioma anglès

Objectius

Proporcionar una visió general i aplicada del cicle de l’aigua i del seu impacte sobre els processos que es produeixen en el terreny. L’assignatura dóna una visió tant dels processos com dels sistemes d’observació i de modelització utilitzats.

Continguts

 • Introducció. L’impacte dels processos hidrometeorològics sobre el terreny.
 • La precipitació: Processos de formació de la precipitació. Sistemes de mesura i sistemes de previsió.
 • Els processos hidrològics: Aportacions d’aigua a la superfície. Escolament de vessant i fluvial. Evaporació i evapotranspiració. Condicions d’humitat del sòl.
 • Modelització hidrològica: Diferents tipus de models. Models a escala de conca. Components d’un model hidrològic. Ús d’observacions en la modelització hidrològica. Modelització hidrològica a escales més grans.
 • Efectes de la precipitació sobre l’estabilitat del sòl: Esllavissades i corrents d’arrossegalls. Mecanismes de generació i propagació. Estimació de la vulnerabilitat i de l’amenaça davant d’inundacions i de l’ocurrència de corrents d’arrossegalls.
 • Sistemes d’alerta de desastres naturals relacionats amb l’aigua. Components. Exemples de sistemes d’alerta operacionals..

Enfocament de la metodologia docent

L’assignatura consta de classes teòriques i pràctiques. Com a activitat fonamental es demana realitzar un treball personal de comprensió, aplicació i discussió d’un dels temes tractats durant el curs. Aquest treball serà objecte d’una presentació oral.

Mètode d'avaluació

La qualificació de l'assignatura es reparteix en 10% activitats de seguiment al llarg del curs, 60% del treball personal presentat oralment i 40% d’un control final d'aprofitament.

Recursos per a l'aprenentatge

Bibliografia

 • Bruno Ambroise, 1999: La dynamique du cycle de l’eau dans un bassin versant, Editions HGA Bucarest.
 • Dingman, S.L., (2002) Physical Hydrology , 2nd Ed., Upper Saddle River, N.J., Prentice Hall.
 • Takahashi, 2007: ‪Debris Flow‬: ‪Mechanics, Prediction and Countermeasures‬, Taylor & Francis.‬‬‬
darrera modificació: Juliol 2014
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
RSS RSS Accessibilitat Avís legal   Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica.
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech