Accions del document

Memòria del Departament 2010

Comparteix Share

Cursos, conferències i seminaris

02/02/2010: Cicle de presentacions del Mapa Geol`gic de Catalunya "Els Geotreballs"

LLOC: Sala d'Actes de l'Institut Geològic de Catalunya, c/ Balmes 209, Barcelona 08006
PÀGINA WEB

10/02/2010: Seminari de Recerca

AUTOR: María Teresa Zandarín
TÍTOL: Hydro-mechanical interfaces a theorethical and experimental study
LLOC: Edifici D2, Aula 212

10/02/2010: Seminari d'Hidrologia Subterrània

AUTOR: Hui Wang
TÍTOL: Characterize behaviors of emergent pollutants in artificial recharge
LLOC: Edifici D2, Aula CIHS

17/02/2010: Seminari de Recerca

AUTOR: Dr. J. M. Carbonell (CIMNE)
TÍTOL: Modelling ground excavation with the particle finite element method
LLOC: Edifici D2, Aula 212

24/02/2010: Seminari de Recerca

AUTOR: Alessandra Di Mariano
TÍTOL: Análisis tridimensional de la excavación de un túnel en un tramo de la Línea 9
LLOC: Edifici D2, Aula 212

03/03/2010: Seminari de Recerca

AUTOR: Carlos Fernández Tadeo (CFT & Asociados)
TÍTOL: Un software para manejo de información geotécnica (gINT) / Observaciones sobre el estado de la práctica española en los ensayos sobre pilotes
LLOC: Edifici D2, Aula 212

08-12/03/2010: Curs “Els Explosius a les Obres Públiques”

DESCRIPCIÓ: L'ús dels explosius industrials en determinades fases de la construcció de les obres públiques, o a la edificació, constitueix una eina irreemplaçable degut a la seva economia i eficàcia. En alguns casos, com per exemple excavacions i demolicions, les voladures són d'àmbit urbà.
Les tècniques modernes han arribat a nivells de definició que garanteixen l'eficàcia de l'ús d'explosius per aplicacions molt diverses.
El present curs s'organitza amb la intenció de dotar de coneixements adequats als enginyers (de grau o postgrau): tipus d'explosius, disseny i control de voladures, rendiments de l'excavació (granulometria dels blocs-qualitat del massís, etc.).
En definitiva es tracta d'un curs de tipus general enfocat al coneixement dels materials i termes tècnics relatius als explosius, i les seves aplicacions en el camp de l'Enginyeria Civil.
LLOC: Edifici C1, Aula 002
DESCARREGAR PROGRAMA

10/03/2010: Seminari de Recerca

AUTOR: Olga Mavrouli
TÍTOL: Vulnerabilidad de edificios de hormigón armado, debido a impactos de rocas
LLOC: Edifici D2, Aula 212

07/04/2010: Seminari de Recerca

AUTOR: Benoit Garitte
TÍTOL: Analysis of the pore water pressure and displacement response to an excavation in Opalinus Clay
LLOC: Edifici D2, Aula 212

14/04/2010: Seminari de Recerca

AUTOR: Samuel Amorim
TÍTOL: Análisis comparativo de técnicas estadísticas y de aprendizaje para evaluar la susceptibilidad del terreno a los deslizamientos superficiales en el Pirineo Catalán
LLOC: Edifici D2, Aula 304

15/04/2010: Seminari de Recerca

AUTOR: Fermín Sánchez
TÍTOL: Estudio de estabilidad de las excavaciones de la central subterránea del proyecto hidroeléctrico ‘La Yesca’, Jalisco, México
LLOC: Edifici D2, Aula 212

21/04/2010: Seminari de Recerca

AUTOR: Vladimir Merchan
TÍTOL: Small strain shear modulus of compacted Boom Clay
LLOC: Edifici D2, Aula 212

26/04/2010: Seminari de Recerca

AUTOR: Prof. Dr. A.M. Puzrin (IGT/ETH Zurich)
TÍTOL: Creeping landslides: St. Moritz Landslide, Switzerland
LLOC: Edifici D2, Aula 212

29/04/2010: Seminari de Recerca

AUTOR: Peter Kaiser (Profesor of mining and rock engineering, Laurentian University, Sudbury, Canada & Director, Centre for Excellence in Mining Innovation (CEMI))
TÍTOL: Current mining research in Canada: The CEMI approach
LLOC: Edifici D2, Aula 212

29/04/2010: Jornada Tècnica de l’Aula Paymacotes en Enginyeria de Túnels

TÍTOL: Túneles en granit
DESCRIPCIÓ: El granit és una de les roques més abundants a l'escorça terrestre en general i a Espanya en particular. Per exemple, és abundant a la serralada central (Guadarrama, Gredos,...), a Galícia o a Barcelona, tres zones on la construcció de túnels i/o excavacions ha estat o està prenent un caire important. Les roques granítiques presenten característiques específiques que compliquen la construcció de túnels i excavacions. El granit intacte és capaç de suportar altes tensions i emmagatzemar, per tant, molta energia. En excavar-hi, pot alliberar violentament i projectar amb rapidesa fragments de roca a l'excavació. Són també característics del granit, els perfils de meteorització de gran complexitat geomètrica, on s'alternen, a curta distància i de forma erràtica, materials de característiques geomecàniques molt diverses. Avaluar la resposta mecànica o hidrològica de les zones d'alteració granítica és una tasca difícil, però inevitable, pel projecte de túnels o excavacions.
Organitzada amb la col•laboració d'AETOS, la jornada que es planteja té com a propòsit recollir experiències, criteris i mètodes que siguin d'utilitat al tècnic que s'enfronta a aquests problemes. Els ponents cobreixen un ampli espectre no només dins del marc geogràfic de la seva experiència, sinó també segons el seu punt de vista acadèmic o empresarial.
LLOC: Edifici Vèrtex, Auditori
DESCARREGAR PROGRAMA

05/05/2010: Seminari de Recerca

AUTOR: Mauricio Tapias
TÍTOL: Modelación numérica discreta de la influencia de la humedad sobre el comportamiento de las escolleras
LLOC: Edifici D2, Aula 101

06-07/05/2010: 2nd Workshop of CODE_BRIGHT users

DESCRIPCIÓ: El CODE_BRIGHT és un codi d'ús general per l’anàlisi tridimensional de fenòmens termo-hidro-mecànics (THM) acoblats en medis geològics (que inclou el transport conservador de substàncies químiques). Els camps d’aplicació cobreixen l’enginyeria geoambiental (sistemes de protecció multibarrera, esquemes d'eliminació de residus radioactius, etc) i l’enginyeria geotècnica (preses de terra, esculleres, sols expansius i col.lapsables, paviments i túnels).
L'objectiu de la jornada és arreplegar científics i enginyers amb diferents especialitats durant dos dies per intercanviar experiències i promoure iniciatives conjuntes. Els temes que s'abordaran a la jornada són: les aplicacions estàndard, els nous desenvolupaments en el camp d l’aplicació avançada i els futurs desenvolupaments.
LLOC: Edifici D2, Aula 212
DESCARREGAR PROGRAMA

12/05/2010: Seminari de Recerca

AUTOR: Núria Pinyol
TÍTOL: Tunnel face stabilization by micropiles. La Floresta tunnels
LLOC: Edifici D2, Aula 212

19/05/2010: Seminari de Recerca

AUTOR: Anna Ramon Tarragona
TÍTOL: Interacciones hidrodinámicas y químicas en el comportamiento y patología de terraplenes. Viaducto Pallaressos
LLOC: Edifici D2, Aula 212

26/05/2010: Seminari de Recerca

AUTOR: Ignasi Aliguer
TÍTOL: Presa de Canelles: Análisis de estabilidad del estribo izquierdo
LLOC: Edifici D2, Aula 212

31/05/2010: Curs de Mobilitat

AUTOR: Dr. Victor Saouma (Universidad de Colorado)
TÍTOL: Fracture Mechanics
ECTS: 3,5 (30 horas)
DESCRIPCIÓ: A la majoria d’estructures (Civils, Mecàniques, Aeroespacials), el col•lapse està directa o indirectament relacionat amb les fractures. Aquest curs conjuga els aspectes teòrics (60%), computacionals (20%) i materials (20%) i està adreçat a estudiants interessats en explorar l’anàlisi de col•lapses l’origen dels quals és una fractura. Es farà especial èmfasi en la presentació de projectes o treballs independents.
LLOC: Edifici D2, Aula 212

01/06/2010: Cicle de Presentacions del Mapa Geològic de Catalunya

LLOC: Sala d'Actes de L'Institut Geològic de Catalunya, c/ Balmes 209, Barcelona 08006
PÀGINA WEB

09/06/2010: Seminari de Recerca

AUTOR: Cristian de Santos
TÍTOL: Análisis inverso en túneles
LLOC: Edifici D2, Aula 212

07/06/2010: Curs de Mobilitat

AUTOR: David Benson (Colorado School of Mines)
TÍTOL: Transport in Heterogeneous Porous Media: Lagranglan Methods for Nonlocal Advection-Dispersion-Reaction Equation
ECTS: 3,5 (30 horas)
DESCRIPCIÓ: L’objectiu del curso/workshop és proporcionar un marc per a escriure les equacions eulerianes continues (que regulen el flux i transport en medis porosos) al seu homòleg de Lagrange. En particular, es tractarà d’examinar els errors d’un nou esquema de Lagrange per a modelar les reaccions químiques, l’aspecte més desafiant del transport al subsòl.
Aquest workshop oferirà als estudiants de doctorat els coneixements fonamentals en un camp d’avantguarda de l’hidrologia. Més enllà de l’aprenentatge dels estudiants, s’espera que interactuïn activament en el curs i que participin d’un dels múltiples projectes de grup (subjecte al nombre d’estudiants que hi desitgin participar). L’objectiu és que els projectes d’èxit es converteixin en publicacions a revistes científiques internacionals.
LLOC: Edifici D2, Aula 212

10/06/2010: Seminari de Recerca

AUTOR: Dr. Galo Valdebenito (Universidad Austral de Chile)
TÍTOL: Terremoto de Mw = 8.8 de Chile, 27 de Febrero de 2010. Anatomía de un desastre
LLOC: Edifici D2, Aula 304

14/06/2010: Curs de Mobilitat

AUTOR: Dr. Omar D. Cardona (Universidad Nacional de Colombia)
TÍTOL: Gestión integral de riesgos y desastres
ECTS: 3,5 (30 horas)
DESCRIPCIÓ: En esta asignatura se estudian los fundamentos conceptuales modernos de riesgo, desastre y sostenibilidad; las características de los fenómenos asociados con amenazas de origen natural y antrópico; el enfoque metodológico de la noción de vulnerabilidad y la evaluación del impacto socio-económico de los fenómenos peligrosos, haciendo énfasis en el caso sísmico. Se estudian las modalidades de organización interinstitucional y se analizan, con fines de toma de decisiones, las técnicas de evaluación, las medidas de reducción de riesgo y las acciones de manejo de desastres, como respuesta a emergencias, rehabilitación y reconstrucción. Finalmente, se estudian los mecanismos financieros de retención y transferencia de riesgo.
LLOC: Edifici D2, Aula 304

21/06/2010: Curs de Mobilitat

AUTOR: Susan Gourvenec (University of Western Australia)
TÍTOL: Design of shallow foundations for offsshore development
ECTS: 3,5 (30 horas)
DESCRIPCIÓ: The course is intended to mimic the sequence of a typical offshore shallow foundation design. Initially, the offshore environment will be introduced and some potential hazards associated with offshore development highlighted; site investigation techniques and determination of soil parameters for design from site investigation data will be then be addressed; finally, different types of offshore shallow foundations, their applications, design considerations and design methods will be presented.
Case studies and example design calculations will be presented throughout the course to provide context to real-life engineering situations and a working understanding of applying the theoretical methods covered.
LLOC: Edifici D2, Aula 212

31/06/2010: Seminario de Investigación

AUTOR: Rigoberto RIVERO CONSTANTINO (Professor, Facultad de Ingeniería, UNAM)
TÍTOL: La práctica de la ingeniería de cimentaciones en la ciudad de México y su reglamento de construcciones
LLOC: Edifici D2, Aula 212

05/07/2010: Curs de Mobilitat

AUTOR: Itai Einav (University of Sydney Australia)
TÍTOL: Introduction to breakage mechanics
ECTS: 3,5 (30 horas)
DESCRIPCIÓ: Constitutive models provide the mean with which one can predict future behaviour of materials given imposed loading conditions. These models are routinely employed by geoengineers in their design and analysis of soil problems. Grain crushing is a phenomenon that leads the behaviour of brittle granular soils under compaction. This course will teach its students a new state-of-the-art theory, called Breakage Mechanics, with which grain crushing may be predicted and connected to the material’s constitutive behaviour. Project based assignments will be offered for students to establish essential background.
LLOC: Edifici D2, Aula 212

06-08/09/2010: 5ª Conferencia Internacional sobre Sols No Saturats (UNSAT 2010)

DESCRIPCIÓ: Les sèries de Conferències Internacionals sobre Sols No Saturats (Conferències "UNSAT") són l'esdeveniment més important d'aquest àmbit d'estudi.
La primera conferència va tenir lloc a Paris al 1995, com una evolució natural de les reeixides conferències sobre Sols Expansius, que, durant anys, van servir de fòrum als investigadors i enginyers interessats en materials expansius i, en general, en sols no saturats. Les següents tingueren lloc a Beijing (Xina), Recife 2002 (Brasil) i Carefree Arizona 2006 (EEUU).
La recerca sistemàtica que es du a terme a les Universitats i Centres de Recerca i el fet que la Professió Geotècnica s'hagi adonat de la rellevància del comportament dels sols no saturats a la pràctica, es tradueix en avenços importants en el coneixement fonamental, les tècniques d'assaig, els procediment de càlcul i les metodologies de predicció. UNSAT 2010 oferirà la oportunitat de recollir l'actual estat de l'art i establir les bases de futurs avenços.
LLOC: Edifici Vèrtex
PÀGINA WEB

21/10/2010: Jornada Tècnica Aula Paymacotas: "Instrumentació de túnels i Excavacions"

DESCRIPCIÓ: Des de ja fa temps l'auscultació sistemàtica de túnels i excavacions es considera imprescindible en l'execució d'aquestes obres. En el cas de l'obra urbana, en particular, una auscultació eficaç és essencial per tal que l'obra discorri sense perjudicar les estructures preexistents. La jornada que es planteja té com a propòsit oferir un breu panorama de las tècniques d'auscultació d'ús corrent en túnels i excavacions. També, i donat que el desenvolupament de dites tècniques és constant, s'ha fet un esforç per presentar algunes de les novetats més interessants en aquest tema.
Més enllà de les tècniques i instruments específics, una bona instrumentació requereix, com ja hem dit, adaptació al cas, claredat de propòsit i organització acurada dels treballs. La organització no és sempre senzilla per què ha de considerar la intervenció a l'obra de diversos agents (promotor, contractista general, (sub)contractista d'auscultació, etc.), els interessos dels quals no sempre coincideixen. Els aspectes contractuals i d'incentiu econòmic poden ser un ajut o un impediment a l'hora de facilitar aquest treballs. Per tal de dilucidar com extreure tot el valor de la instrumentació instal.lada en obra, la taula rodona que tanca la jornada pretén contrastar diversos punts de vista sobre aquest tema: acadèmic, de l'administració, de l'empresa constructora i de l'empresa especialista en instrumentació.
La jornada està destinada a projectistes, constructors, administracions, tècnics i estudiants interessats en la construcció d'obres subterrànies.
LLOC: Auditori de l'Edifici Vèrtex, UPC-Campus Nord
DESCARREGAR PROGRAMA

22/10/2010: Seminari de Recerca
AUTOR
: Dr. Marcin ZIELINSKI (University of Strathclyde)
TÍTOL: How can we detect them and how can we cure them
LLOC: D2-212 - Sala Seminari
DESCRIPCIÓ: For centuries flood embankments have protected the lowlands and the people and property within. The condition of the embankments deteriorates over time and a proper assessment and maintenance is required to maintain the standard of protection in the face of sea level rise. Most of England and Wales are constantly under the risk of floods. In November 2009, Cumbria thus faced flash and heavy rains which caused enormous damages. But how can such water disasters be limited?
Dr Marcin Zielinski, is a post-doctoral research fellow currently working at the University of Strathclyde in Glasgow, Scotland. Since 2006, he investigates embankments cracking due to soil desiccation in Thorngumbald (Paull Home Strays, Humber estuary, Kingston upon Hull), about 431 kilometres south of his laboratory.
Since completing his PhD, in 2009, Dr Marcin Zielinski also collaborates with chemists from his University and also scientists from other institutions such as Zachry Department of Civil Engineering and Polymer Technology Centre at Texas A&M University (US) to find a remedial material to fill the cracks and thus improve embankments integrity and Universitat Politècnica de Catalunya (Spain) to investigate the use of different techniques for soil-water retention measurements in soil mass.
In order to contain rising water, embankments have to be homogeneous and impermeable. But in some regions, they are as old as 100-year-old or in some cases even older. And, as in most countries, maintenance and a proper assessment is defective. Even for newly constructed embankments appropriate extensive assessment is usually neglected as it is believed that they were designed and constructed to a highest standards and nothing will affect them. During dry periods, they tend to crack. These cracks are usually visible to the human eye as a superficial phenomenon. But fissuring can sometimes penetrate as far down as one meter, creating a network of interconnected cracks affecting the integrity of the structure.
So far, there was only one option to investigate the internal condition of embankments: digging a trial pit, which in operational embankments is prohibited. It is also difficult to assess the state of an embankment in this way as they are usually several kilometers long. Thus, non-invasive, fast and robust detection techniques are much required in order to localize and assess the extent of desiccation cracking.
The overall method, presented by Dr Zielinski, combines monitoring and improved scanning based on Electrical Resistivity Tomography (ERT), geotechnical sensors (ThetaProbes, Tensiometers) and detection tracers that will not only improve used methods but also help to cure existing cracks.
In addition to that, he will also present his new research campaign which will be testing new materials such as polymers and polyurethane foams as possible remedial solutions for cracked soils for which he was granted a prestigious Marie Curie fellowship and Strathclyde’s University Dragons’ Den Prize.

18/11/2010: Jornades Tècniques SEMSIG-AETESS: "Actuacions geotècniques a les obres portuàries"

DESCRIPCIÓ: Amb aquesta sessió sobre «Actuacions Geotècniques en Obres Portuàries» que presentem es compleixen 10 anys de la sèrie de jornades tècniques organitzades conjuntament amb la Sociedad de Mecánica del Suelo e Ingeniería Geotécnica (SEMSIG) i l’Asociación de Empresas de la tecnología del Suelo y Subsuelo (AEtESS). En tot aquest temps més de 4.000 professionals interessats en les diferents tècniques relacionades amb l’enginyeria del terreny han participat d’aquest projecte conjunt.
Com fins ara, continuem amb el nostre objectiu de promoure un fòrum de discussió en el qual puguem debatre els aspectes més importants del disseny, execució i control dels nostres treballs. Per dur-ho a terme, com és habitual, hem previst dues taules Rodones: la primera, dedicada als aspectes de «DissenyiControl», i la segona, a l’«Execució» de treballs especials. totes dues aniran introduïdes per un conjunt de presentacions a càrrec d’experts i professionals de reconegut prestigi dins del camp de la geotècnia i serviran com a base dels subseqüents debats sobre els diferents aspectes de les tècniques considerades i la seva normativa.
Esperem que amb aquesta 10ª jornada continuarem complint amb la finalitat d’ambdues societats de promoure la millora del nostre sector a través d’aquestes trobades tècniques, i és per aquest motiu que ens agradaria continuar comptant amb la vostra participació.
LLOC: Auditori de l'Edifici Vèrtex, UPC-Campus Nord
DESCARREGAR PROGRAMA

09/12/2010: Seminario de Investigación

AUTOR: Ana Trapote
TÍTOL: Cinètica de dissolució del gel C-S-H
LLOC: Edifici D2, Aula CIHS

16/12/2010: Seminari d'Hidrologia Subterrània

AUTOR: Eduardo Castro
TÍTOL: Visualization of pore-scale mixing processes in a heterogeneous sand box aquifer
DESCRIPCIÓ: In groundwater systems the mixing occurs when different aqueous species are in contact or when the aqueous species reacts with the porous media. There is another way induced mixing due to heterogeneity. Typically, lees attention is paid to the last mechanism. The mixing is important for evaluate the reactions rates in transport reactive phenomena. For example the mixing controls chemical speciation in aquatic systems and is essential for evaluation the fate of solute. Different authors use a laboratory scale flow tank experiment and image technique to obtain spatial and temporal measurements of plume concentrations. Image processes produce noise that causes fluctuations of point concentration. It is relevant to quantify the mixing. We present a methodology that visualization and point quantification of heterogeneity induced mixing in a conservative tracer lab-experiment. The experiment were conducted in a sand box constructed of 25mm thick transparent Plexiglas (32.5cm long x22.5cm high x2.5cm wide). The tank was filled with two different mixtures of quartz sand. Image processes and kernel regression for image processing was used to estimated both, the concentration and the gradient of concentration for each pixel. The results demonstrate: first, our technique is a utile tool to reduce the noise and obtain best gradient concentration and allows both calculate and compare different global and point to point mixing measures. Second, mixing takes place at the interface between abrupt changes in conductivity.
LLOC: Edifici D2, Aula CIHS

subir.gif

Tesis doctorals

08/01/2010: Defensa de Tesi Doctoral - Doctorat en Enginyeria del Terreny

AUTOR: Adolfo Castro
TITOL: A random walk particle tracking methodology to model reactive transport in heterogeneous porous median
DIRECTORS: Marco Dentz i Xavier Sánchez-Vila

25/01/2010: Defensa de Proposta de Tesi Doctoral - Doctorat en Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural

AUTOR: Jairo Andrés Valcárcel
TÍTOL: Análisis y gestión del riesgo sísmico de edificos y sistemas esenciales
DIRECTORS: Alejandro Barbat Barbat i Luis Pujades Beneit

25/01/2010: Defensa de Proposta de Tesi Doctoral - Doctorat en Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural

AUTOR: Ahmed Utku Yazgan
TÍTOL: Design input energy spectra based on Turkish earthquakes. Application to evaluation of vulnerability of building structures
DIRECTORS: Amadeo Benavent Climent i Francisco López Almansa

01/02/2010: Defensa de Treball Final de Màster en Eng. Terreny i Eng. Sísmica

AUTOR: Dani Tarragó Munté
TÍTOL: Licuefacción de rellenos hidráulicos. Incidencia en la estabilidad de muelles
DIRECTORS: Dr. Antonio Gens i Dr. Eduardo Alonso

04/02/2010: Defensa de Tesi Doctoral - Doctorat en Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural

AUTOR: Helbert Fredy Gonzales Fernández
TÍTOL: Comportamiento sísmico de edificios con muros delgados de hormigón. Aplicación a zonas de alta sismicidad de Perú
DIRECTOR: Xavier Goula i Sara Figueras
TUTOR: Francisco López Almansa

04/02/2010: Defensa de Proposta de Tesi Doctoral - Doctorat en Enginyeria del Terreny

AUTOR: Domitila Violeta Velasco Mansilla
TÍTOL: Desarrollo de herramientas y metodologías para la gestión y visualización de datos hidrogeológicos de medios sedimentarios en una plataforma tipo SIG
DIRECTOR: Constantin Radu Gogu / Enric Vàzquez
TUTOR: Daniel Fernández

04/02/2010: Defensa de Proposta de Tesi Doctoral - Doctorat en Enginyeria del Terreny

AUTOR: Marco Barahona Palomo
TÍTOL: Clogging in artificial recharge practices and its impact in probabilistic risk associated to water resources management
DIRECTOR: Xavier Sánchez-Vila

04/02/2010: Defensa de Proposta de Tesi Doctoral - Doctorat en Enginyeria del Terreny

AUTOR: Daniel Tarragó Munté
TÍTOL: Licuefacción de rellenos hidráulicos. Incidencia en la estabilidad de muelles
DIRECTOR: Antonio Gens i Eduardo Alonso

04/02/2010: Defensa de Proposta de Tesi Doctoral - Doctorat en Enginyeria del Terreny

AUTOR: Estanislao Pujades Garnés
TÍTOL: Estudio de la interacción entre el agua subterránea y la construcción de infraestructuras subterráneas
DIRECTOR: Enric Vázquez i Jesús Carrera
TUTOR: Daniel Fernández

04/02/2010: Defensa de Proposta de Tesi Doctoral - Doctorat en Enginyeria del Terreny

AUTOR: Anna Jurado Elices
TÍTOL: Estudio de los procesos de flujo, transporte y degradación de contaminantes en la zona piloto del delta del Besòs
DIRECTOR: Jesús Carrera i Enric Vázquez
TUTOR: Daniel Fernández

09/02/2010: Defensa de Treball Final de Màster en Eng. Terreny i Eng. Sísmica

AUTOR: Miguel Ángel Montaña Peña
TÍTOL: Análisis "push-over" de edificios con pórticos de acero en Bogotá
DIRECTOR: Francesc López-Almansa

22/02/2010: Defensa de Tesis Doctoral - Doctorat en Enginyeria del Terreny

AUTOR: Nadia Mokni
TÍTOL: Deformation and flow driven by osmotic processes in porous materials
DIRECTOR: Sebastià Olivella

26/02/2010: Defensa de Treball Final de Màster en Eng. Terreny i Eng. Sísmica

AUTOR: Manuel Alfonso De Gracia Peñaloza
TÍTULO: Influencia de las trayectorias hidráulicas y de tensión sobre la degradación de la argilita de Lillla. Efecto sobre la estabilidad de taludes
DIRECTOR: Enrique Romero

14/05/2010: Defensa de Tesi Doctoral - Doctorat en Enginyeria del Terreny

AUTOR: Marta González Díaz
TÍTOL: Evaluación del riesgo sísmico en el Principado de Andorra
DIRECTORS: Teresa Susagna Vidal i Dr. Lluís G. Pujades Beneit

18/06/2010: Defensa de Tesi Doctoral - Doctorat en Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural

AUTOR: Diego Andrés Bravo González
TÍTOL: Proyecto constructivo: Eje Diagonal (C-15/C-37). Nueva Carretera C-37. Tramo: Sant Salvador de Guardiola-Manresa
DIRECTOR: Amadeu Benavent Climent i Francesc Lòpez Almansa

28/06/2010: Defensa de Treball Final de Màster en Eng. Terreny i Eng. Sísmica

AUTOR: Hedi Serra Paracuellos
TÍTOL: Propuesta de espectros de energía para proyecto sismorresistente basados en registros de Colombia
DIRECTOR: Carles López Carreras

28/06/2010: Defensa de Treball Final de Màster en Eng. Terreny i Eng. Sísmica

AUTOR: Miguel Angél Montaña Peña
TÍTOL: Análisis "push-over" de edificios con pórticos de acero en Bogotá
DIRECTOR: Francesc López-Almansa

06/07/2010: Defensa de Tesi Doctoral - Doctorat en Enginyeria del Terreny

AUTOR: Joaquín Jiménez-Martínez
TÍTOL: Aquifer recharge from intensively irrigated farmland. several approaches
DIRECTORS: Lucila Candela Lledó

07/07/2010: Defensa de Proposta de Tesi Doctoral - Doctorat en Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural

AUTOR: Jorge Arturo Avila Haro
TÍTOL: Fragilidad de los edificios de mampostería no reforzada: aplicación a edificios aislados y agregados del ensanche de Barcelona
DIRECTOR: José Ramón González Drigo, Lluis Pujades i Alex Barbat

07/07/2010: Defensa de Proposta de Tesi Doctoral - Doctorat en Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural

AUTOR: Miguel Ángel Montaña Peña
TÍTOL: Comportamiento sísmico de edificios proyectados con estructuras de acero
DIRECTOR: Francesc López Almansa
TUTOR: Lluis Pujades

07/07/2010: Defensa de Proposta de Tesi Doctoral - Doctorat en Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural

AUTOR: Yeudy Felipe Vargas Alzate
TÍTOL: Evaluación probabilista del daño en edificaciones, debido a la sismicidad de la zona
DIRECTOR: Lluis Pujades, Alex barbat i Jorge Eduardo Hurtado

09/07/2010: Defensa de Treball Final de Màster - Màster en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica

AUTOR: Carolina Meneses Méndez
TÍTOL: Microzonificación sísmica del Valle de Arán en términos de la frecuencia fundamental. Método del cociente espectral H/V
DIRECTORS: Luis G. Pujades Beneit, Albert Macau i Sara Figueras

13/07/2010: Defensa de Proposta de Tesi Doctoral - Doctorat en Enginyeria del Terreny

AUTOR: Ramón Barboza de Vasconcelos
TÍTOL: Comportamiento hidromecánico y termohidromecánico de una arcilla a gran profundidad
DIRECTOR: Jean Vaunat i Antonio Gens

13/07/2010: Defensa de Proposta de Tesi Doctoral - Doctorat en Enginyeria del Terreny

AUTOR: Cristian de Santos Rodríguez
TÍTOL: Metodología para el análisis inverso en túneles
DIRECTOR: Alberto Ledesma i Antonio Gens

13/07/2010: Defensa de Proposta de Tesi Doctoral - Doctorat en Enginyeria del Terreny

AUTOR: Ignasi Aliguer Piferrer
TÍTOL: Métodos Numéricos Avanzados en problemas de Mecánica de rocas
DIRECTOR: Ignacio Carol

13/07/2010: Defensa de Proposta de Tesi Doctoral - Doctorat en Enginyeria del Terreny

AUTOR: Claudia Andrea García Loncomilla
TÍTOL: Comportamiento bajo estados generalizados de tensión en suelos no saturados
DIRECTOR: Antonio Lloret i Sebastià Olivella

13/07/2010: Defensa de Proposta de Tesi Doctoral - Doctorat en Enginyeria del Terreny

AUTOR: Olga-Christina Mavrouli
TÍTOL: Quantitative evaluation of the rockfall risk. Application to the Solà d'Andorra
DIRECTOR: Jordi Corominas i Michel Jaboyedoff

13/07/2010: Defensa de Proposta de Tesi Doctoral - Doctorat en Enginyeria del Terreny

AUTOR: Maria Teresa Yubero de Mateo
TÍTOL: Estudio de la ejecución mecánica de túneles en el entorno de Barcelona. El caso de la Línea 9
DIRECTOR: Antonio Gens

13/07/2010: Defensa de Proposta de Tesi Doctoral - Doctorat en Enginyeria del Terreny

AUTOR: Rodrigo Andrés Gómez Bonilla
TÍTOL: Evaluación del comportamiento de terraplenes a través de la mécanica del suelo no saturado: Aplicación a un terraplén experimental
DIRECTOR: Antonio Lloret i Enrique Romero

13/07/2010: Defensa de Proposta de Tesi Doctoral - Doctorat en Enginyeria del Terreny

AUTOR: Anna Jurado Elices
TÍTOL: Estudio de los procesos de flujo, transporte y degradación de contaminantes en la zona piloto del Delta del Besòs
DIRECTOR: Jesús Carrera i Enric Vázquez
TUTOR: Daniel Férnandez García

13/07/2010: Defensa de Proposta de Tesi Doctoral - Doctorat en Enginyeria del Terreny

AUTOR: Daniele Pedretti
TÍTOL: Stochastic methods in heterogeneous media application to geostatistics assessment and flow and transport modeling
DIRECTOR: Xavier Sanchez, Daniel Fernandez i Diogo Bolster

13/07/2010: Defensa de Proposta de Tesi Doctoral - Doctorat en Enginyeria del Terreny

AUTOR: Estanislao Pujades Garnes
TÍTOL: Estudio de la interacción entre el agua subterránea y la construcción de infraestructuras subterráneas
DIRECTOR: Jesús Carrera i Enric Vázquez
TUTOR: Daniel Férnandez García

13/07/2010: Defensa de Proposta de Tesi Doctoral - Doctorat en Enginyeria del Terreny

AUTOR: Katrien Alicia De Pourcq
TÍTOL: Estudio hidrogeológico e hidroquímico orientado al diseño de una barrera reactiva permeable para la captura de Cesio-137 en vertederos industriales
DIRECTOR: Jesús Carrera
TUTOR: Xavier Sánchez Vila

08/10/2010: Defensa de Proposta de Tesi Doctoral - Doctorat en Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural

AUTOR: Carlos Alberto Bermúdez Mejía
TÍTOL: Vulnerabilidad sísmica de edificios de acero
DIRECTOR: Lluis Pujades, Alex barbat i Jorge Eduardo Hurtado

15/10/2010: Defensa de Treball Final de Màster - Màster en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica

AUTOR: Víctor Schmidt Díaz
TÍTOL: Avances para estudios del riesgo sísmico a escala regional y local: Aplicación a América Central y a la Bahía de Cádiz (Sur de España)
DIRECTORS: Xavier Goula i Sara Figueras
TUTOR: Lluis G. Pujades

20/12/2010: Defensa de Tesi Doctoral - Doctorat en Enginyeria del Terreny

AUTOR: Pablo Andrés Gamazo Rusnac
TÍTOL: A code for multiphase reactive transport modeling of concentrated solutions under extreme dry conditions
DIRECTORS: Jesús Carrera i Maarten Saaltink

subir.gif

Personal

Premis

26/06/2010: Convocatòria dels Premis de Geofísica 2009-2010

La Fundació J. García-Siñeriz, convoca els seus Premis de Geofísica 2009-2010, amb les següents categories:


  • Premi de Tesi Doctoral en Geofísica J. García Siñeriz. (8000 €)
  • Premi de Treball Publicat de Recerca en Geofísica, Projecte Fi de Carrera, Tesina o Treball de Recerca Tutelat de Tercer Cicle en Geofísica, realitzats en universitats espanyoles o iberoamericanes. (4000 €)

La data límit d'enviament de treballs és el 26 de juny del 2010.
Per obtenir més informació consulteu la pàgina web de la Fundació o el tríptic informatiu.

 

01/10/2010: El catedràtic d'universitat Emilio Custodio anomenat visitant il.lustre de Cusco

Amb motiu de la presència a la capital històrica del Perú (Cusco) del Prof. Emilio Custodio, catedràtic d'universitat del Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica, la Municipalitat Provincial de Cusco li va atorgar la distinció de visitant il.lustre.
Aquesta distinció es concedeix al personatge de categoria mundial, nacional o estrangera que es distingeix per la seva trajectòria al servei de la humanitat i que visita la ciutat de Cusco en missió oficial.
El Prof. Custodio va ser convidat a Cusco com a Conferenciant Magistral del XV Congrés Peruà de Geologia, que mostra els darrers avenços en els àmbits geocientífics i d'enginyeria. La visita del Prof. Custodio va ser reconeguda com a una ocasió propícia per a consolidar el desenvolupament de la germanor entre els pobles espanyol i peruà, mitjançant l'intercanvi de la cooperació econòmica i la integració empresarial d'ambdós països i en particular de l'estudi i difusió de les ciències de la terra.

 

18/10/2010: Els Catedràtics Eduardo Alonso i Antoni Lloret reben la "Geotechnical Research Medal"

Els Catedràtics d'Universitat Eduardo Alonso i Antoni Lloret, juntament amb l'antic estudiant i doctor Juan Jorge Muñoz, del Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica han estat guardonats amb la "Geotechnical Research Medal" que concedeix la "Institution of Civil Engineers of London".
Aquest premi va ser establert com a última voluntat d'A.W. Bishop i s'atorga anualment als autors del millor treball publicat per l'ICE l'any anterior. En aquest cas va ser atorgat a l'article publicat a la revista Géotechnique, 59(4): "Thermo-hydraulic characterisation of soft rock by means of heating pulse tests" de J.J. Muñoz, E. Alonso i A. Lloret.

 

08/11/2010: Emilio Custodio professor emèrit del Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica

El professor Emilio Custodio ha estat nomenat professor emèrit de la UPC adscrit al Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica. El professor Custodio, forma part del grup de recerca d'hidrologia subterrània i és reconegut internacionalment dins d'aquest àmbit.

 

subir.gif

Altres

26/03/2010: Renovació de l'Aula Paymacotas d'Enginyeria de Túnels

El 26 de març es va signar el conveni de renovació de l’Aula Paymacotas, que promociona el coneixement en les àrees de l’enginyeria, la gestió d’obres i el control de qualitat en túnels.
El compromís de patrocini s’ha renovat per a tres anys més, un fet destacable en un context de crisi econòmica. La continuïtat de les càtedres i aules d’empresa es deu a la voluntat tant de les companyies com de la Universitat d’establir col.laboracions estratègiques a llarg termini en activitats d’R+D+I, transferència dels resultats de la recerca i divulgació científica en àmbits en els quals la UPC és reconeguda per la seva expertesa.
Trobareu més informació sobre aquest projecte a la nostra web.

 

09/11/2003: Nova aula de pràctiques docents

Durant l'estiu s'han realitzat obres a la planta baixa de l'edifici D2 que han permès l'adequació d'un espai per a la realització de pràctiques docents de grau.
Aquestes pràctiques, fins el curs passat, es realitzaven al Laboratori de Geotècnia (D2-103). Aquest canvi permet ampliar la part de recerca dels programes de màster i doctorat del DETCG.


subir.gif
darrera modificació: Gener 2013
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
RSS RSS  Accessibilitat  Avís legal   Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica.
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech