Document Actions

Presentació

Share Share


Les activitats que es desenvolupen al Laboratori de Geotècnia, associat al DETCG, responen a dues de les funcions bàsiques de la Universitat: docència i recerca. Donat que els medis materials i humans del laboratori són limitats, qualsevol d'aquestes activitats pot necessitar de tots els seus recursos. Amb freqüència la realització d'assaigs associats a convenis signats entre el DETCG i altres entitats públiques o privades obliga a l'adquisició de nous equipaments i/o a la posada al punt de nous procediments d'assaig.

Docència

L'activitat docent del laboratori es desenvolupa en diversos fronts:

Pràctiques de laboratori

Al laboratori es duen a terme les pràctiques corresponents a les següents assignatures:


 • Mecànica del Sòl (Enginyeria de Camins, Enginyeria Geològica)
 • Geotècnia (Enginyeria Tècnica d'Obres Públiques)
 • Mecànica de Roques (Enginyeria de Camins, Enginyeria Geològica)
 • Laboratori de Mecànica del Sòl (Enginyeria Geològica)
 • Estabilitat de Talussos
 • Dinàmica de Sòls (Doctorat d'Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural)
 • Laboratori de Mecànica del Sòl (Doctorat d'Enginyeria del Terreny)

Les pràctiques de laboratori de les assignatures de Mecànica del Sòl i de Laboratori de Mecànica del Sòl són una part molt important de la tasca del laboratori durant tot el curs.

Tesines d'especialitat

Les activitats relacionades amb les tesines o projectes de especialitat que es duen a terme al laboratori són de dos tipus:


 • Treballs relacionats amb l'enginyeria o be la recerca pròpia d'un laboratori de mecànica del sòl.
 • Treballs experimentals no necessariamente centrats en temes exclusius de laboratori.

Recerca

Però fonamentalment el Laboratori de Geotècnia és un laboratori de recerca, que principalment s'utilitza per fer recerca fonamental i aplicada sobre el comportament termo-hidro-mecànic de sols i roques blanes, amb l'objectiu d'aplicar a la pràctica els resultats obtinguts.
Una gran part de la feina s'adreça a programes de recerca dins de l'àrea d'emmagatzematge de residus nuclears, fundats per la comunitat Europea (FP7) i per agencies nacionals. Aquests programes serveixen de base sòlida a moltes altres activitats.
La recerca fonamental i aplicada que duem a terme en el Laboratori de Geotècnia ha rebut també el suport del Ministeri d'Educació i Ciència, el Ministeri d'Obres Públiques i diverses empreses privades, fent especial èmfasi en la transferència de tecnologia a les àrees geotècnica i geoambiental.

last modified : May 2011
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir-li una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que accepta la nostra política de cookies.
RSS RSS Accessibility Disclaimer   Department of Geotechnical Engineering and Geo-Sciences.
© UPC (open in new window) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech