Accions del document

Instal.lacions i equipament

Comparteix Share

A més a més de l'equipament d'assaig convencional que es fa servir en enginyeria geotècnica, el laboratori compta amb la següent infraestructura i aparells d'assaig avançat:


Equips per assaigs de caracterització

Edòmetres

 • 12 célules convencionals
 • 2 palanques amb relació 1:20 (càrrega màxima 4 T)
 • 2 célules Rowe convencionals (diàmetres de 76 mm i 256 mm)
 • 3 célules tipus Rowe per materials expansius
 • 4 célules per assaigs d'agregats de sal a altes tensions
 • 6 célules edomètriques amb control de succió mitjançant traslació d'eixos
 • 1 equip edomètric amb control de succió mitjançant la tècnica osmòtica (disseny conjunt Imperial College-UPC)
 • 1 célula edomètrica amb control de succió mitjançant humitat relativa (CEDEX)
 • 2 célules edomètriques amb control de succió i temperatura (fins a 80ºC)
 • 1 equip per determinació del potencial d'inflament tipus Lambe
 • 6 célules isòcores per determinació de la corba de retenció i de la pressió d'inflament
 • 2 edòmetres per material granular amb humitat relativa de l'aire controlada, diàmetre de 600 mm

Equip de tall directe

 • 2 equips de tall directe convencionals
 • 2 equips de tall anular (WF)
 • 1 equip de tall directe de gran mida(mostres fins a de 300 x 300 mm) (WF)
 • 1 equip de tall portàtil per juntes en testimonis de roca (Hoek)
 • 1 equip de tall amb control de succió per traslació d'eixos (CEDEX)

Premses

 • Premsa convencional de 5 T per assaigs triaxials (WF)
 • Premsa hidràulica de 50 T
 • Premsa hidràulica de 120 T
 • 2 marcs de càrrega amb pistons pneumàtics, càrrega fins a 2 T

Assaigs triaxials

 • 5 célules triaxials convencionals de diversos diàmetres, fins a mostres de 100 mm (WF)
 • 1 equip triaxial cíclic amb sistema de càrrega pneumàtic (ISMES)
 • 1 equip triaxial tipus "stress paths" (WF)
 • 1 equip triaxial automatitzat, càrrega dinàmica fins a una freqüència de 2 Hz (GDS)
 • 2 equips triaxials amb control de succió mitjançant traslació d'eixos
 • 1 equip triaxial amb control de succió i temperatura, fins a 80ºC
 • 1 equip triaxial per assajar materials de mida grava amb humitat relativa controlada, diàmetre de la mostra 500 mm
 • Equips relacionats amb l'estudi de barreres
 • 1 equip de flux de calor en mostres confinades d'agregats de sal
 • 1 equip de flux de calor en mostres no confinades d'argiles expansives amb humitat constant
 • 1 equip per la mesura de la dilatació tèrmica de mostres de sòls i roca
 • 6 columnes per assaigs d'infiltració en condicions confinades
 • 1 columna per assaigs de flux simultani d'aigua i de calor en condicions confinades i amb mesura de pressions d'inflament

Altres equips d'assaig

 • 1 columna ressonant del tipus Stockoe (ISMES)
 • 1 equip de mesura directa de la resistència a tracció de sòls
 • 1 equip per l'estudi de la formació de fissures en ambient d'humitat relativa controlada
 • 1 columna instrumentada per estudiar el procés d'infiltració i evaporació en condicions d'humitat relativa i temperatura controlades
 • 1 plataforma d'inclinació per obtenir l'angle de fregament entre blocs de roca
 • 1 equip per la realització d'assaigs de durabilitat davant de cicles d'humectació-assecament a roques toves

Equips de mesura

Per la realització automàtica de les mesures durant els assaigs, a més a més dels sensors més convencionals, es disposa d'un nombre elevat d'equips de mesura de diversos tipus, molts d'ells emprats en tècniques de mesura desenvolupades en el propi laboratori:


 • Transductors de desplaçament tipus LVDT amb diferents rangs de mesura. Altres sistemes de mesura local disponibles al laboratori són els transductors d'efecte Hall i les galgues extensomètriques pegades a petits fleixos metàl.lics.
 • Per la mesura del canvi de volum en sòls no saturats s'han posat a punt diverses tècniques com la utilització de mesuradors de distància mitjançant làser, mesura directa de canvis de diàmetre mitjançant petits LVDT i mesures globals mitjançant dobles càmeres i flotadors.
 • Per la mesura de fluxos d'aigua s'ha desenvolupat un sistema propi amb una doble bureta i la utilització de transductors diferencials de pressió.
 • Per la mesura de la succió i del contingut d'aigua s'utilitzen sensors d'humitat relativa capacitius, psicròmetres, tensiòmetres, sondes TDR, mesuradors de la conductivitat tèrmica i sensors dielèctrics.

Tots aquests transductors estan connectats a sistemes d'adquisició de dades controlats por ordinadors personals. Es disposa de dotze sistemes d'aquest tipus amb diverses prestacions.
Cal senyalar que tot i no estar ubicats al Laboratori de Geotècnia del DETCG, la UPC disposa d'un servei de microscopia electrònica de gran utilitat per l'estudi del sòl sense necessitat d'assecar prèviament la mostra. Per altre banda, l'Institut Jaume Almera del CSIC disposa de la possibilitat de realitzar anàlisis mineralògics i químics.

darrera modificació: Maig 2011
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
RSS RSS Accessibilitat Avís legal   Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica.
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech