Accions del document

Núria Pinyol rep el Premi Extraordinari de Doctorat

Comparteix Share

La Universitat Politècnica de Catalunya ha atorgat a NÚRIA MERCÈ PINYOL PUIGMARTÍ el Premi Extraordinari de Doctorat 2012 a la tesi presentada a la convocatòria 2009-2010 en el àmbit de l'Enginyeria Civil titulada:


"Landslides in reservoirs. A coupled thermo-hydromechanical approach"

Directors de la tesi
Eduardo ALONSO i Jean VAUNAT
Resum de la tesi

La ocurrència d'esllavissaments és un dels principals problemes presents durant el disseny, construcció i explotació de presses i embassaments. La inundació del peu dels talussos, així com el desembassament ràpid, poden provocar primeres ruptures o reactivar antics esllavissaments, existents amb freqüència a l'entorn dels embassaments. Aquesta Tesi es centra en el cas particular de les esllavissades als marges d'embassaments on una massa de terreny esllavissa sobre una superfície de tall ben definida sense que s'observi una intensa degradació del material mobilitzat. A la primera part de la Tesi es discuteix el desembassament ràpid com un problema acoblat de flux i deformació en condicions saturades/no saturades. Un risc addicional apareix quan l'esllavissament accelera i envaeix l'embassament a gran velocitat, generant una onada. La discussió dels fenòmens responsables de l'acceleració dels esllavissaments continua actualment activa. Probablement la manca de casos ben documentats dificulta el progrés en el seu coneixement. En aquesta Tesi es considera com a fenomen responsable de l'acceleració de l'esllavissament l'efecte del calor a la banda de tall, la qual cosa indueix a la generació de pressió d'aigua i, per tant, a la reducció de la resistència friccional. Es defineixen les equacions del problema (balanç de massa i calor i equacions constitutives) a la banda de tall i s'integren juntament amb l'equació del moviment. Per tal de trobar criteris pràctics per a quantificar el risc d'acceleració degut al fenomen analitzat, s'ha obtingut una solució analítica pel cas d'esllavissaments plans sota les hipòtesis d'incompressibilitat de l'aigua, partícules sòlides i medi porós. La comparació entre la solució analítica i la numèrica (sense considerar les hipòtesis imposades en el desenvolupament analític), quan es varien els paràmetres més rellevants dins d'un rang raonable, indica que la solució analítica és suficientment precisa per a aplicacions pràctiques. El desenvolupament termo-hidro-mecànic presentat s'aplica al caso de l'esllavissament de Vaiont. En primer lloc s'explica la situació d'estabilitat prèvia a la ruptura introduint la resistència de la roca mobilitzada. L'anàlisi és coherent amb la informació disponible (geometries de l'esllavissament, resistència residual, propietats dels materials i assaigs de laboratori). Quan el mecanisme de generació de pressió d'aigua degut al calor que resulta del treball friccional s'inclou a l'anàlisi dinàmic del model de l'esllavissament de Vaiont, es prediu be l'alta velocitat observada. S'han realitzat anàlisis de sensibilitat i d'efecte escala tant pel cas d'esllavissament pla com per la geometria de Vaiont. S'han trobat tres paràmetres rellevants per explicar l'acceleració del moviment: l'amplada de la banda de tall, la seva permeabilitat i la seva rigidesa. De fet, la permeabilitat i l'amplada de la banda de tall estan directament relacionats donat que tots dos depenen de la granulometria del material. Els resultats obtinguts indiquen que la permeabilitat de la banda és el paràmetre clau. Un llindar de permeabilitat establert entre 10-8 i 10-10 m/s, marca la transició entre esllavissaments potencialment accelerats (quan la permeabilitat és baixa) i esllavissaments segurs (permeabilitats majors a 10-10 m/s). En cas d'esllavissaments de grans dimensions, combinacions crítiques de la permeabilitat i amplada de la banda de tall resulten en un increment substancial de la temperatura. Els alts valors que resulten dels càlculs (cents o milers de ºC) invaliden l'anàlisi aquí presentat. Fenòmens com l'evaporació o la fusió de la roca haurien de ser inclosos en aquests casos.

darrera modificació: Octubre 2012

Notícies

Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
RSS RSS  Accessibilitat  Avís legal   Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica.
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech