Document Actions

Grau en Enginyeria Geològica

Share Share
ETSECCPB

Objectius formatius

L’objectiu principal del grau en Enginyeria Geològica és formar enginyers i enginyeres generalistes, amb una bona formació en ciències bàsiques i amb una visió àmplia de l’enginyeria geològica.
El grau en Enginyeria Geològica t’habilita per exercir la professió regulada d’Enginyeria Tècnica de Mines, de Sondeigs i Prospeccions Mineres. Un cop finalitzats els estudis de grau, tindràs accés al màster en Enginyeria Geològica.

Els estudis

Aquesta titulació és compartida entre la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Barcelona. Les classes s’imparteixen a l’Escola de Camins i a la Facultat de Geologia.
Els estudis d’Enginyeria Geològica inclouen en els dos primers cursos formació en ciències bàsiques i aplicades. A continuació es cursen assignatures de geologia i de tecnologies bàsiques, així com d’eines d’enginyeria.
Durant el tercer i quart cursos s’introdueix l'estudiant en conceptes d’enginyeria del terreny i enginyeria ambiental. Tot això estableix les bases perquè durant el quart curs es pugui fer el treball de fi de grau.
Durant els estudis s’haurà de fer una estada en alguna universitat estrangera.


Més informació
last modified : May 2013
This website uses cookies to offer you the best experience and service. If you continue browsing, it is understood that you accept our cookies policy.
RSS RSS  Accessibility  Disclaimer   Department of Geotechnical Engineering and Geo-Sciences.
© UPC (open in new window) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech