Document Actions

Grau en Enginyeria de la Construcció

Share Share
ETSECCPB

Objectius formatius

L’objectiu principal del grau en Enginyeria de la Construcció és proporcionar als enginyers i les enginyeres una formació especialitzada dirigida a gestionar i executar projectes constructius en cadascuna de les especialitats de l’Enginyeria d’Obres Públiques.
El grau en Enginyeria de la Construcció t’habilita per exercir la professió regulada d’Enginyeria Tècnica d’Obres Públiques. Un cop finalitzats els estudis de grau, tindràs accés al màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports.
Segons l’especialitat, els objectius formatius dels enginyers i les enginyeres de la construcció són els següents:


  • Especialitat en Construccions civils: proporcionar coneixements per a la realització de projectes, l’execució, el manteniment i l’explotació d’obres marítimes, obres hidràuliques, camins i ferrocarrils.
  • Especialitat en Hidrologia: proporcionar coneixements per a la realització de projectes, el manteniment i l’explotació de les obres d’enginyeria marítima i costanera, obres hidràuliques, d’aigües d’abastament i aigües residuals.
  • Especialitat en Transports i Serveis Urbans: proporcionar coneixements en enginyeria municipal, urbanisme, sistemes de transport, camins i ferrocarrils.

Els estudis

Els estudis d’Enginyeria de la Construcció, inclouen en els dos primers cursos, formació en ciències bàsiques i aplicades. A continuació es cursen assignatures d’eines d’enginyeria i es fa una introducció a la tecnologia.
Durant el tercer i quart cursos s’introdueix l'estudiant en conceptes d’estructures i fonaments, tecnologia de l’aigua, infraestructures dels transport i urbanisme. Tot això estableix les bases perquè durant el quart curs es pugui fer el treball de fi de grau.
Els estudiants i les estudiantes han de fer pràctiques en empreses o organismes de l’Administració amb l’objectiu de completar la formació.


Més informació
last modified : May 2013
This website uses cookies to offer you the best experience and service. If you continue browsing, it is understood that you accept our cookies policy.
RSS RSS  Accessibility  Disclaimer   Department of Geotechnical Engineering and Geo-Sciences.
© UPC (open in new window) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech