Document Actions

Grau en Enginyeria Civil

Share Share
ETSECCPB

Objectius formatius

L’objectiu principal del grau en Enginyeria Civil és formar enginyers i enginyeres generalistes, amb una bona formació en ciències bàsiques i amb una visió amplia de l’enginyeria civil.
Aquestes estudis proporcionen els coneixements necessaris per a la gestió, la redacció de projectes i la direcció d’obres de carreteres, autopistes, canals, ponts, ports, aeroports, preses, túnels, estacions de servei, emissaris, col•lectors, estacions depuradores, aparcaments, naus industrials, estructures d’edificis, captacions i abastaments d’aigua, endegaments de lleres, infraestructures ferroviàries i urbanisme, entre d’altres.
El grau en Enginyeria Civil t’habilita per exercir la professió regulada d’Enginyeria Tècnica d’Obres Públiques. Un cop finalitzats els estudis de grau, tindràs accés al màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports.

Els estudis

Els estudis d’Enginyeria Civil, inclouen en els dos primers cursos formació en ciències bàsiques i aplicades. A continuació es cursen les assignatures de tecnologies bàsiques, així com les d’eines d’enginyeria. Algunes de les assignatures s’imparteixen en anglès.
Durant el tercer i quart cursos s’introdueix l’estudiant en conceptes d’anàlisi i tecnologia d’estructures, enginyeria del cicle de l’aigua, enginyeria del terreny i enginyeria del transport i el territori. Tot això estableix les bases perquè durant el quart curs es pugui fer el treball de fi de grau.
Durant els estudis s’haurà de realitzar una estada en alguna universitat estrangera.


Més informació
last modified : May 2013
This website uses cookies to offer you the best experience and service. If you continue browsing, it is understood that you accept our cookies policy.
RSS RSS  Accessibility  Disclaimer   Department of Geotechnical Engineering and Geo-Sciences.
© UPC (open in new window) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech