Document Actions

Pla d'Estalvi Energètic

Share Share
L'Edifici D2 del nostre Departament forma part del pla d'estalvi energètic de la UPC des de l'inici d'aquest pla, al juliol de 2011.

L'objectiu d'aquest pla és reduir un 25% el consum d'energia als campus de la UPC l'any 2014 respecte el 2010.
En la línia de l'objectiu de la UPC, L'objectiu per al D2 és reduir el consum energètic de l’edifici a través de mesures de gestió, racionalització i reorganització.
last modified : August 2013
This website uses cookies to offer you the best experience and service. If you continue browsing, it is understood that you accept our cookies policy.
RSS RSS  Accessibility  Disclaimer   Department of Geotechnical Engineering and Geo-Sciences.
© UPC (open in new window) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech